e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum

1 Artykułów


16 Pytań i odpowiedzi


0 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia

  "Pytanie moje dotyczy opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika przez komornika za przeprowadzoną egzekucję (nie dotyczy opłat pobieranych od wierzyciela). Podstawą podjęcia egzekucji wobec dłużnika był nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności (...)"

  Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia
 • Zajęcie rachunku bankowego

  "Jaka jest treść nowego art. 890 KPC i na co pozwala komornikom? Czy jest jeszcze jakaś kwota zwolniona od egzekucji? "

  Zajęcie rachunku bankowego
 • Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników

  "Czy w związku ze zmianą przepisów o egzekucji nadal są wolne od zajęcia komorniczego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na bieżące wynagrodzenia pracownicze? Czy gdy egzekucja już się toczy i w ten sposób były wypłacane wynagrodzenia (...)"

  Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników
 • Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

  "W związku ze zmianą z dniem 5 lutego 2005 roku przepisów regulujących kwestie realizacji wypłat z wynagrodzenia za pracę z zajętych przez organy egzekucyjne rachunków bankowych, o wypłacie wynagrodzeń z takich rachunków jak również o ich (...)"

  Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku
 • Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

  "Czy jeśli mój rachunek bankowy (firmowy) jest zablokowany na skutek zabezpieczenia na poczet przyszłych należności wobec Izby Celnej na podstawie decyzji o zabezpieczeniu (sprawa w toku), to czy można z niego dokonać przelewów dla pracowników (...)"

  Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę
 • Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym

  "Dłużnik nie regulował w pełnej wysokości lub w ogóle należności z tytułu czynszu najmu lokalu przez kilka miesięcy. Czy można w jednym pozwie uproszczonym dochodzić zapłaty roszczenia w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 5 tysięcy, (...)"

  Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym