Archiwum porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia

  Pytanie moje dotyczy opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika przez komornika za przeprowadzoną egzekucję (nie dotyczy opłat pobieranych od wierzyciela). Podstawą podjęcia egzekucji wobec dłużnika (...)

 • Zajęcie rachunku bankowego

  Jaka jest treść nowego art. 890 KPC i na co pozwala komornikom? Czy jest jeszcze jakaś kwota zwolniona od egzekucji?

 • Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników

  Czy w związku ze zmianą przepisów o egzekucji nadal są wolne od zajęcia komorniczego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na bieżące wynagrodzenia pracownicze? Czy gdy egzekucja (...)

 • Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

  W związku ze zmianą z dniem 5 lutego 2005 roku przepisów regulujących kwestie realizacji wypłat z wynagrodzenia za pracę z zajętych przez organy egzekucyjne rachunków bankowych, o wypłacie wynagrodzeń (...)

 • Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

  Czy jeśli mój rachunek bankowy (firmowy) jest zablokowany na skutek zabezpieczenia na poczet przyszłych należności wobec Izby Celnej na podstawie decyzji o zabezpieczeniu (sprawa w toku), to czy można (...)

 • Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym

  Dłużnik nie regulował w pełnej wysokości lub w ogóle należności z tytułu czynszu najmu lokalu przez kilka miesięcy. Czy można w jednym pozwie uproszczonym dochodzić zapłaty roszczenia w łącznej (...)

 • Odszkodowanie od komornika

  Moja żona otrzymała wyrok z klauzulą wykonalności w miesiącu kwietniu 2003. Natychmiast przesłałem wyrok do komornika właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. (Dłużnikiem jest osoba fizyczna (...)

 • Obrona przed egzekucją

  Czy komornik może zająć i sprzedać ruchomość, jeżeli: 1) ruchomość ta nie jest własnością posiadacza, 2) ruchomość ta jest narzędziem pracy użytkownika, 3) ruchomość stanowi przedmiot (...)

 • Wyjawienie majątku dłużnika

  Czy przy sądowym wyjawieniu majątku (art. 913 par 2 kpc), wierzyciel może żądać od dłużnika wyjawienia majątku byłego (np. sprzed 3 lat) i czy majątek małoletnich dzieci (bez możliwości rozporządzania (...)

 • Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

  Posiadam tytuł egzekucyjny nadany aktowi notarialnemu przez sąd. Czy komornik będzie mógł zlicytować przedmiotową nieruchomość (gospodarstwo rolne)? Czy też nadal istnieją prawne przeszkody (...)

 • Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

  Z mocy wyroku sądowego posiadamy wyrok o eksmisję, ale odpowiednia gmina nie dysponuje lokalem socjalnym. Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na jakiej podstawie prawnej? Mamy kilku (...)

 • Nieskuteczna egzekucja a zwrot opłaty

  Czy wierzyciel ma prawo do zwrotu komorniczej opłaty stosunkowej, jeśli komornik wydał zaświadczenie o nieskutecznej egzekucji?

 • Ustalenie kosztów egzekucji

  Czy jest wszczęte postępowanie egzekucyjne, poprzez wysłanie tylko pisma przez komornika do dłużnika o tytule wykonawczym, powodując koszty postępowania egzekucyjnego w opłatach stosunkowych ok. (...)

 • Egzekucja na podstawie nakazu zapłaty

  Otrzymaliśmy nakaz zapłaty na naszego dłużnika, który się nie uprawomocnił bo wniósł on zarzuty. Zostały one jednak oddalone o czym zostaliśmy ponformowani przez kancelarię sądową. Jaka jest (...)

 • Na czym polega zabezpieczenie roszczenia

  Czy zabezpieczenie powództwa w sprawie o zapłatę oznacza dokonanie zajęcia majątku na zabezpieczenie wierzytelności ?

 • Wysokość wpisu w postępowaniu nakazowym

  Czy sąd rozpatrując pozew o zapłatę odsetek w postępowaniu nakazowym słusznie żąda wniesienia całego wpisu stosunkowego?

NA SKÓTY