Archiwum

Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia

Koszty egzekucji, a wykonanie roszczenia

Pytanie moje dotyczy opłaty stosunkowej pobieranej od dłużnika przez komornika za przeprowadzoną egzekucję (nie dotyczy opłat pobieranych od wierzyciela). Podstawą podjęcia egzekucji wobec dłużnika (...)

Zajęcie rachunku bankowego

Zajęcie rachunku bankowego

Jaka jest treść nowego art. 890 KPC i na co pozwala komornikom? Czy jest jeszcze jakaś kwota zwolniona od egzekucji?

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia  pracowników

Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników

Czy w związku ze zmianą przepisów o egzekucji nadal są wolne od zajęcia komorniczego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na bieżące wynagrodzenia pracownicze? Czy gdy egzekucja (...)

Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

Wypłata wynagrodzenia z zajętego rachunku

W związku ze zmianą z dniem 5 lutego 2005 roku przepisów regulujących kwestie realizacji wypłat z wynagrodzenia za pracę z zajętych przez organy egzekucyjne rachunków bankowych, o wypłacie wynagrodzeń (...)

Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

Czy jeśli mój rachunek bankowy (firmowy) jest zablokowany na skutek zabezpieczenia na poczet przyszłych należności wobec Izby Celnej na podstawie decyzji o zabezpieczeniu (sprawa w toku), to czy można (...)

Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym

Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym

Dłużnik nie regulował w pełnej wysokości lub w ogóle należności z tytułu czynszu najmu lokalu przez kilka miesięcy. Czy można w jednym pozwie uproszczonym dochodzić zapłaty roszczenia w łącznej (...)

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Moja żona otrzymała wyrok z klauzulą wykonalności w miesiącu kwietniu 2003. Natychmiast przesłałem wyrok do komornika właściwego do miejsca zamieszkania dłużnika. (Dłużnikiem jest osoba fizyczna (...)

Obrona przed egzekucją

Obrona przed egzekucją

Czy komornik może zająć i sprzedać ruchomość, jeżeli: 1) ruchomość ta nie jest własnością posiadacza, 2) ruchomość ta jest narzędziem pracy użytkownika, 3) ruchomość stanowi przedmiot (...)

Wyjawienie majątku dłużnika

Wyjawienie majątku dłużnika

Czy przy sądowym wyjawieniu majątku (art. 913 par 2 kpc), wierzyciel może żądać od dłużnika wyjawienia majątku byłego (np. sprzed 3 lat) i czy majątek małoletnich dzieci (bez możliwości rozporządzania (...)

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Posiadam tytuł egzekucyjny nadany aktowi notarialnemu przez sąd. Czy komornik będzie mógł zlicytować przedmiotową nieruchomość (gospodarstwo rolne)? Czy też nadal istnieją prawne przeszkody (...)

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

Z mocy wyroku sądowego posiadamy wyrok o eksmisję, ale odpowiednia gmina nie dysponuje lokalem socjalnym. Jak możemy ubiegać się o odszkodowanie od gminy i na jakiej podstawie prawnej? Mamy kilku (...)

Nieskuteczna egzekucja a zwrot opłaty

Nieskuteczna egzekucja a zwrot opłaty

Czy wierzyciel ma prawo do zwrotu komorniczej opłaty stosunkowej, jeśli komornik wydał zaświadczenie o nieskutecznej egzekucji?

Ustalenie kosztów egzekucji

Ustalenie kosztów egzekucji

Czy jest wszczęte postępowanie egzekucyjne, poprzez wysłanie tylko pisma przez komornika do dłużnika o tytule wykonawczym, powodując koszty postępowania egzekucyjnego w opłatach stosunkowych ok. (...)

Egzekucja na podstawie nakazu zapłaty

Egzekucja na podstawie nakazu zapłaty

Otrzymaliśmy nakaz zapłaty na naszego dłużnika, który się nie uprawomocnił bo wniósł on zarzuty. Zostały one jednak oddalone o czym zostaliśmy ponformowani przez kancelarię sądową. Jaka jest (...)

Na czym polega zabezpieczenie roszczenia

Na czym polega zabezpieczenie roszczenia

Czy zabezpieczenie powództwa w sprawie o zapłatę oznacza dokonanie zajęcia majątku na zabezpieczenie wierzytelności ?

Wysokość wpisu w postępowaniu nakazowym

Wysokość wpisu w postępowaniu nakazowym

Czy sąd rozpatrując pozew o zapłatę odsetek w postępowaniu nakazowym słusznie żąda wniesienia całego wpisu stosunkowego?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne