Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Pytanie:

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli uczestnik przetargu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji o stwierdzeniu negatywnego
wyniku przetargu, to może stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu
pisemnego, skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli
przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki
samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej
jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, oraz
nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1 ustawy, uczestnik
przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem właściwego organu albo bezpośrednio do
właściwego organu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy, albo nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1 ustawy. W
przypadku wniesienia tej skargi, właściwy organ wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Katarzyna Burnett

2.3.2015 11:13:25

Re: Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Witam Wnoszę o sprawdzenie zakresu robót w Szkole Podstawowej numer 2 we Włocławeku.http://sp2.wlc.pl poniżej znajduje się odnośnik w sprawie kwoty na rażąco wysoki przetarg z zamówień publicznych opiewający na kwotę 105 544 725,00 zł z własnym wkładem w inwestycje w wysokości 79 158 543,75 zł. Z uwagi na brak zatrudnionej w placówce wykwalifikowanej kardy nauczycielskiej, zaniedbane części klas i korytarzy w szkole ze zniszczoną klatką schodową łączącą przejścia szkolne stwarzającą zagrożenie dla zdrowia dzieci, poprzez brudne, osmolone, zanieczyszczone i zniszczone szyby kominowe i wentylacyjne przez co dzieci na terenie szkoły bardzo często zapadają na infekcje, co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. wnoszę o sprawdzenie, kto odpowiadał za przetarg na roboty związane z modernizacją sieci informatycznej gdy szkoła jest zaniedbana, nie posiada wykwalifikowanej kadry pedagogicznej o odpowiednich kwalifikacjach i utrudnia kontakt z dziećmi na terenie szkoły co może mieć związek z wykształceniem rodziców dzieci oraz wykonanymi za rażąco wysoką kwotę robotami w Szkole Podstawowej numer 2 we Włocławku.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: