e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Pytanie:

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

7.6.2011

Jeśli uczestnik przetargu nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji o stwierdzeniu negatywnego
wyniku przetargu, to może stosownie do art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu
pisemnego, skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli
przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki
samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej
jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, oraz
nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1 ustawy, uczestnik
przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra
właściwego do spraw Skarbu Państwa. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem właściwego organu albo bezpośrednio do
właściwego organu, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1
ustawy, albo nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1 ustawy. W
przypadku wniesienia tej skargi, właściwy organ wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ