e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady ogólne

9 Artykułów


19 Informacji


85 Pytań i odpowiedzi


5 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  "W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się (...)"

  Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych
 • Zamówienia publiczne

  "Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. Czy powinniśmy dodatkowo przesłać do (...)"

  Zamówienia publiczne
 • Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

  "W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze prace 5 lat na ich 12 miesięcy. Firma ta ma sporne (...)"

  Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców
 • Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić

  "Zamawiający publiczny w świetle ustawy PZP w SIWZ wskazuje, że aby spełnić wymagania postępowania należy wykazać się wykonaniem usługi na kwotę co najmniej 1mln zł. Referencje jakie mamy wydane na poczet spełnienia zamówienia są sprzed (...)"

  Ustawa PZP o jakie dokumenty może prosić
 • Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

  "Jakie zasoby osób trzecich może wykorzystać wykonawca realizujący zamówienie publiczne?"

  Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego
 • Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  "Kto jest zobowiązany udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia publicznego narusza zasady konkurencji?"

  Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego