Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy

Pytanie:

"Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą (działalność gospodarcza prowadzona przez jedną osobę) w zamówieniu poniżej 14.000 Euro. Termin wykonania umowy kończy się 30.06.2010. W dniu 04.01.2010 Zamawiający dostał pismo od wykonawcy informujące że z dniem 01.01.2010 firma przestaje istnieć na jej miejsce powstaje nowa, natomiast właściciel starej staje się pracownikiem nowej firmy(właścicielka nowej firmy jest córka poprzedniego właściciela) Jednocześnie w piśmie jest prośba o odpowiednią zmianę treści umowy. Czy Zamawiający może zmienić treść umowy zmieniając w ten sposób de facto Wykonawcę zadania?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych: Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Nie wydaje się, aby zmiana wykonawcy umowy, spowodowana zmianą formy organizacyjno-prawnej (np. spółka cywilna przekształca się w spółkę jawną) powodowała obejście przepisów ustawy PZP. Przyjmuje się, iż taka zmiana umowy byłaby dopuszczalna. Nie można bowiem powiedzieć, iż art. 7 ust. 3 ustawy PZP blokuje możliwość zmian organizacyjnych po stronie wykonawcy.

Jednak w opisywanej sytuacji  nie mamy do czynienia jedynie ze zmianą organizacyjno - prawną, ale z likwidacją jednego podmiotu (wykonawcy) i powstaniem zupełnie innego, powiązanego z wykonawcą jedynie personalnie. Taka zmiana  nie będzie usprawiedliwiała zmiany umowy zawartej w trybie PZP.

Naszym zdaniem, nie było tu zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorcy, a zakończenie działalności i podjęcie współpracy w innej formie w nowej firmie. Proponowana przez właścicielkę nowej firmy zmiana umowy naszym zdaniem naruszałaby art. 7 ust. 3 ustawy PZP i byłaby nieważna (por. Tomasz Czajkowski w: Prawo zamówień publicznych Komentarz; str. 420, teza 4. wyd. III Urząd Zamówień Publicznych Warszawa 2007). Nie może być w tym przypadku mowy o kontynuacji prawnej istnienia przedsiębiorcy.

Wskazujemy, iż możliwe wydaje się pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika