Uprzywilejowanie, pierwszeństwo w przetargu

Pytanie:

"Chcę wystartować w przetargu organizowanym przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Do tej pory usługi te były realizowane przez zakład budżetowy podlegający urzędowi miejskiemu. Wiem, że w przetargu tym ma zamiar startować też osoba będąca obecnym pracownikiem tego zakładu. Nie jestem pewny czy z mocy prawa jesteśmy aby na starcie na równych pozycjach. Jestem co prawda również pracownikiem tego zakładu ale już byłym (nie pracuję tam od ładnych kilku lat) a ta osoba jest pracownikiem obecnym. Czy ustawa o zamówieniach publicznych lub inne przepisy prawa dają możliwość jednostce ogłaszającej przetarg legalne jawne uprzywilejowanie, dawanie pierwszeństwa czy jakichkolwiek preferencji (dodatkowych punktów?) obecnemu pracownikowi zakładu budżetowego świadczącego dotychczas usługi, których świadczenie ma być przedmiotem przetargu?"

Odpowiedź prawnika: Uprzywilejowanie, pierwszeństwo w przetargu

Ustawa prawo zamówień publicznych (p.z.p.) określa zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podlegającego jej przepisom. Jedną z naczelnych zasad tego postępowania jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zasada ta została wprost wyrażona w art. 7 p.z.p. Warto przytoczyć ten przepis w całości: Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

Wskazane wyżej regulacje nie mogą zostać naruszone pod rygorem unieważnienia przetargu.

Od kwestii zachowania wyżej wskazanych zasad należy odróżnić określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wymagań jakie zamawiający będzie stawiał wykonawcom. Wymagania te mogą dotyczyć tylko kwestii określonych w p.z.p. Jednocześnie należy wskazać, iż zamawiający nie może tak skonstruować SIWZ, aby obiektywnie rzecz biorąc, warunki uczestnictwa w przetargu mógł spełnić tylko jeden podmiot. Naruszało by to bowiem zasadę konkurencyjności.

Jednym z warunków dopuszczenia podmiotu do postępowania w charakterze wykonawcy jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – por. art. 22 p.z.p. Nie można wykluczyć, iż opis wymaganego doświadczenia będzie preferował jednych wykonawców przez drugimi. Jednakże taki opis musi być podyktowany specyfikacja zamówienia a nie indywidualną preferencją zamawiającego.

Z pewnością nie można powiedzieć, iż z ustawa przyznaje możliwości faworyzowania wykonawców, którzy wcześniej wykonywali podobne zamówienia z uwagi na zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych zamawiającego. Zasady, którymi zobowiązany jest kierować się zamawiający mają za zadanie eliminowania tego typu sytuacji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika