Prawo zamówień publicznych: Zasady ogólne - Porady prawne

Umowa konsorcjum a odpowiedzialność wykonawców

W 2010 roku wygraliśmy przetarg jako konsorcjum z firmą X . Zgodnie z umową my wykonywaliśmy prace budowlane, firma X tereny zielone. Złożyliśmy wspólną gwarancje na wady i usterki , na nasze (...)

Zapytanie ofertowe

Kieruję samorządową instytucją artystyczną. Nasza instytucja dokonuje szeregu zakupów i zamawia usługi, których wartość nie przekracza kwoty 14000 Euro. W jakich sytuacjach jesteśmy zobligowani (...)

Nieważność przetargu na sprzedaż nieruchomości

W jakiej sytuacji przetarg na sprzedaż nieruchomości będzie nieważny?

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W jakich warunkach można zrezygnować z przetargu publicznego by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Uprzywilejowanie, pierwszeństwo w przetargu

Chcę wystartować w przetargu organizowanym przez urząd miejski na świadczenie pewnego rodzaju usług. Do tej pory usługi te były realizowane przez zakład budżetowy podlegający urzędowi miejskiemu. (...)

Zmiana wykonawcy w trakcie trwania umowy

Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą (działalność gospodarcza prowadzona przez jedną osobę) w zamówieniu poniżej 14.000 Euro. Termin wykonania umowy kończy (...)

Odstąpienie od umowy o zamówienia publiczne

Świadczę usługi prania w ramach umowy o zamówienia publiczne. W związku ze znacznymi podwyżkami. m.in. wynagrodzeń, cen paliw (stanowią ponad 50% kosztów składających się na cenę) wykonując (...)

Umowa niezgodna z postanowieniami SIWZ

Publiczny ZOZ ma zamiar dokonać remontu i adaptacji pomieszczeń szpitalnych. Przed ogłoszeniem przetargu zlecił ekspertyzę kosztów, z której wynikało, iż remont będzie kosztował 141 tys. zł. (...)

Opłata przy pełnomocnictwie do przetargu

Konsorcjum złożyło ofertę do przetargu publicznego w trybie nieograniczonym, z czym wiązało się przedłożenie pełnomocnictwa do reprezentowania firm wchodzących w skład tego konsorcjum. Czy (...)

Forma powiadomienia o wyborze oferty

Złożyliśmy ofertę w przetargu w Urzędzie Gminy. Zamawiający dokonał sprawdzenia ofert i wybrał wykonawcę. Zamieścił informację o wyborze oferty na stronie internetowej urzędu Gminy. Jednak (...)

Zamówienie publiczne a zasada jawności

Zgodnie z procedurą zamawiający otwiera kolejne oferty które wpłynęły do zamawiającego i odczytuje określony zakres informacji. Jaki zakres informacji powinien być odczytany podczas otwarcia przetargu? (...)

Stowarzyszenie a prawo zamówień publicznych

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, którego członkami są osoby fizyczne, posiada środki (fundusze) pochodzące ze składek członków oraz darowizn od sponsorów (firm, osób fizycznych). Czy stowarzyszenie (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika