Preferencje krajowe

Pytanie:

"W przetargu zorganizowanym przez instytucje publiczną na dostawę oprogramowania wraz z usługą instalacji i szkolenia, zamawiający dopuścił stosowanie preferencji krajowych. Oprogramowanie pochodzi z zagranicy (nie spełnia warunków preferencji krajowych). Czy zadeklarowanie w ofercie wykonania usług przez podmiot krajowy których wartość przekracza wartość dostarczanego oprogramowania upoważnia do oświadczenia, że oferta spełnia warunki stosowania preferencji krajowych? "

Odpowiedź prawnika: Preferencje krajowe

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane na obszarze Polski, zamawiający może wymagać, aby całość prac objętych zamówieniem była wykonana przy wykorzystaniu podmiotów, surowców i produktów krajowych. W analizowanym przypadku zamówienie publiczne obejmuje łącznie dostawę (oprogramowanie) wraz z usługą (instalacja i szkolenia). Zgodnie z art. 3b ustawy, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Przepis ten odnosi się jednak przede wszystkim do czynności podejmowanych przez zamawiającego. Jeżeli więc zamawiający określając wartość zamówienia i jego przedmiot ustalił, iż w zamówieniu największy wartościowy udział będą stanowiły usługi szkoleniowe, a nie dostawa oprogramowania, wówczas w postępowaniu powinien stosować przepisy dotyczące zamawiania usług (w tym przepisy dotyczące preferencji krajowych przy zamawianiu usług). Zgodnie z przepisami, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi jest obowiązkowe stosowanie preferencji krajowych, polegających na stosowaniu do wykonania zamówienia nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych. Surowcami i produktami niezbędnymi do wykonania zamówienia polegającego na dostawie oprogramowania, jego instalacji i następnie wykonaniu usług szkoleniowych będą z całą pewnością: program komputerowy, produkty potrzebne do instalacji programu i wykonania usług szkoleniowych. Przez pojęcie surowców i produktów krajowych należy rozumieć towary pochodzące z Polski, zgodnie z warunkami określonymi w kodeksie celnym. Przy określeniu, czy dany surowiec lub produkt pochodzi z Polski, należy zbadać, gdzie został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany, a jeżeli w jego wytworzeniu zaangażowany był więcej niż jeden kraj, gdzie został poddany ostatniej, istotnej ekonomicznie obróbce. Towarami lub surowcami może być uznany w związku z tym program komputerowy lub inny produkt niezbędny do instalacji programu komputerowego. Towarem nie może być natomiast uznana usługa szkoleniowa. Jeżeli do wykonania zamówienia oferent nie zobowiąże się użyć co najmniej 50% produktów lub surowców krajowych, wówczas wydaje się, że jego oferta nie będzie spełniać obowiązkowych preferencji krajowych. Wydaje się, że w przedstawiony stanie faktycznym oferta nie będzie spełniała obowiązkowych preferencji krajowych, w związku z czym złożenie oświadczenia, że oferta spełnia warunki stosowania preferencji krajowych nie jest możliwe. Przypomnieć należy, że oferta, która nie spełnia wymogu obowiązkowych preferencji podlega odrzuceniu.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika