Podmioty powiązane w zamówieniach publicznych

Pytanie:

Czy sprawowanie nadzoru nad organem zarządzającym, o czym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2) może również odnosić się do pośredniego sprawowania nadzoru nad organem zarządzającym w podmiocie, któremu zamawiający udziela zamówień (w podmiocie tym w spółce z o.o., 100% udziałów posiada spółka z o.o. z 49% udziałem zamawiającego, który jest spółką akcyjną Skarbu Państwa mający faktyczny wpływ na skład zarządu obydwu spółek z .o.o.)

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi udzielanych podmiotom, w których zamawiający: - posiadają ponad połowę udziałów lub akcji, lub - sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub - posiadają prawo mianowania ponad połowu składu organu nadzorczego lub zarządzającego. Powyższe wyłączenie odnosi się więc wyłącznie do uprawnień samego zamawiającego, a nie podmiotu, który jest pośrednio przez niego kontrolowany. Gdyby wola ustawodawcy była inna, redakcja przepisu byłaby zbliżona lub podobna do redakcji art. 3 ust. 1 pkt 4 (przez wyrażenie możliwości pośredniego wywierania wpływu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: