e-prawnik.pl Porady prawne

Dzierżawa nieruchomości gminy

Pytanie:

Jaką podstawę prawną powinna przyjąć gmina, ogłaszając przetarg na wyłonienie dzierżawcy takich nieruchomości jak cmentarze komunalne, targowiska czy wysypiska śmieci? Czy powinna to być ustawa o gospodarce nieruchomościami czy ustawa prawo zamówień publicznych? Jedynym kryterium wyboru dzierżawcy jest wysokość prowizji, którą potrąca z pobranych opłat - odpowiednio do charakteru nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dzierżawa nieruchomości gminy

16.1.2006

Oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do gminy następuje zasadniczo w drodze przetargu organizowanego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednakże nie jest zupełnie jasne, czy w opisanym przypadku chodzi jedynie o oddanie określonego terenu w dzierżawę. Z treści pytania wynika, że dodatkowym elementem umowy jest zobowiązanie się biorącego w dzierżawę do świadczenia usług należących do zadań gminy. Świadczy o tym fakt, że dzierżawca z opłat, które należą się gminie za dzierżawę potrąca dla siebie prowizję. Stanowi to wynagrodzenie dla dzierżawcy za wykonywanie usług komunalnych w danej gminie. W związku z tym w opisanym przypadku powinien obowiązywać tryb zamówień publicznych. Elementami definicji zamówienia publicznego są bowiem:

  • przedmiot zamówienia (usługa, dostawa lub robota budowlana w rozumieniu ustawy), 
  • opłacanie zamówienia przez zamawiającego, czyli przez podmiot obowiązany do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień.

Warunkiem objęcia danej umowy procedurą postępowania o zamówienie publiczne jest jej odpłatność. Do umów nieodpłatnych, choćby zawieranych między podmiotami obowiązanymi do stosowania procedury zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ