Dzierżawa nieruchomości gminy

Pytanie:

Jaką podstawę prawną powinna przyjąć gmina, ogłaszając przetarg na wyłonienie dzierżawcy takich nieruchomości jak cmentarze komunalne, targowiska czy wysypiska śmieci? Czy powinna to być ustawa o gospodarce nieruchomościami czy ustawa prawo zamówień publicznych? Jedynym kryterium wyboru dzierżawcy jest wysokość prowizji, którą potrąca z pobranych opłat - odpowiednio do charakteru nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oddanie w dzierżawę nieruchomości należącej do gminy następuje zasadniczo w drodze przetargu organizowanego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednakże nie jest zupełnie jasne, czy w opisanym przypadku chodzi jedynie o oddanie określonego terenu w dzierżawę. Z treści pytania wynika, że dodatkowym elementem umowy jest zobowiązanie się biorącego w dzierżawę do świadczenia usług należących do zadań gminy. Świadczy o tym fakt, że dzierżawca z opłat, które należą się gminie za dzierżawę potrąca dla siebie prowizję. Stanowi to wynagrodzenie dla dzierżawcy za wykonywanie usług komunalnych w danej gminie. W związku z tym w opisanym przypadku powinien obowiązywać tryb zamówień publicznych. Elementami definicji zamówienia publicznego są bowiem:

 • przedmiot zamówienia (usługa, dostawa lub robota budowlana w rozumieniu ustawy), 
 • opłacanie zamówienia przez zamawiającego, czyli przez podmiot obowiązany do stosowania ustawy przy udzielaniu zamówień.

Warunkiem objęcia danej umowy procedurą postępowania o zamówienie publiczne jest jej odpłatność. Do umów nieodpłatnych, choćby zawieranych między podmiotami obowiązanymi do stosowania procedury zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.3.2014

  Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • 19.4.2017

  Opłata reklamowa

  Opłata reklamowa może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę danej gminy od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Kto ma płacić opłatę reklamową? Kiedy (...)

 • 6.10.2017

  Resort finansów będzie monitorował podatki samorządowe

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat (...)

 • 12.1.2018

  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2018 roku określonych wartości.

 • 20.1.2018

  Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

  Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.