Wartość zamówienia - netto czy brutto?

Pytanie:

"Czy kwota 6000 EURO, powyżej której należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych dotyczy wartości netto czy brutto zamówienia? Proszę o podanie podstawy prawnej."

Odpowiedź prawnika: Wartość zamówienia - netto czy brutto?

   Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). Tak więc dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia istotne znaczenie ma określenie „wartości zamówienia”.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Powyższe oznacza, iż dla określenia wartości zamówienia istotne znaczenie ma oszacowane z należytą starannością wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT. W związku z powyższym kwota, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy dotyczy kwoty netto szacowanego wynagrodzenia – kwoty bez podatku od towarów i usług.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika