Dla kogo świadczenie „Emerytura+”?

W maju 2019 r. ok. 9,72 miliona osób pobierających emerytury i renty otrzyma tzw. „Emeryturę+”. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto.

Wraz z coroczną waloryzacją rent i emerytur nowe świadczenie ma być realnym wsparciem finansowym dla wszystkich emerytur i rencistów, szczególnie tych, którzy otrzymują najniższe świadczenia.

Sprawdź, kto otrzyma świadczenie, ile będzie ono wynosiło i czy trzeba składać wnioski o jego przyznanie. Resort polityki społecznej odpowiedział na najczęściej pojawiające się pytania.

Czym jest „Emerytura+”?

„Emerytura+” to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto.

Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Celem przygotowanej ustawy jest również zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znajduje się w konsultacjach społecznych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem „Emerytura+” ma zostać wypłacona w maju 2019 roku. 

Kto otrzyma Emeryturę+?

W projekcie ustawy proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby wszystkim emerytom i rencistom w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto.

 Nowe rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Jednorazowe świadczenia pieniężne, czyli tzw. „Emeryturę+” otrzyma więc każdy emeryt pobierający emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową.

Świadczenie to będzie przyznawane także rencistom oraz osobom pobierającym emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje w takim wypadku będzie wydawał i jedno świadczenie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jedna Emerytura+ przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych.

Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.

Co w przypadku osób pobierających renty rodzinne?

Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Ile będzie wynosić „Emerytura+”?

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane zostanie w wysokości minimalnej emerytury, tj. 1100 złotych brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury, kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 złotych.

Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski, żeby otrzymać dodatkową emeryturę?

Nie. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą właściwe organy emerytalno-rentowe.

Czy z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego będą dokonywane potrącenia i egzekucje?

Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

„Emerytura+” nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kiedy ustawa wejdzie w życiei i kiedy świadczenie trafi do emerytów i rencistów?

Ustawa ma planowo wejść w życie z dniem 1 maja 2019 roku. 

Proponuje się, by jednorazowe świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w maju. Być może ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, których termin wypłaty wypada 1 maja (w dzień wolny od pracy). Pierwsze wypłaty nastąpią więc 30 kwietnia.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • EM 2019-03-27 13:15:05

    Proszę o odpowiedź, czy w związku z projektem rządowym nr 3311 "o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r." ten jednorazowy dodatek do emerytury będzie miał wpływ na zwolnienie z abonamentu RTV z powodu dochodu z emerytury niższego od 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika