„Emerytura+” już w maju!

Jedną z deklaracji, które znalazły się w tzw. Nowej Piątce PiS, było jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Otrzyma je ponad 9,72 mln osób. 

Projekt trafił do konsultacji

Projekt dotyczący „Emerytury+” jest już gotowy i trafił właśnie do konsultacji społecznych.

– "Emerytury chcemy wypłacać już w maju" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy regulującej kwestię wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów, czyli „Emeryturę+”.

Porady prawne

Kto dostanie „emeryturę+”?

„Emeryturę+” w wysokości emerytury minimalnej, czyli 1100 zł brutto, otrzyma ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (z czego 282 tys. to renciści socjalni). W sumie będzie to ponad 9,72 mln osób. Co ważne, nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków o wypłatę świadczenia – „Emerytura+” zostanie wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem w maju.

– "Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" – wyliczyła minister Elżbieta Rafalska.

Na Konwencji Partii Prawo i Sprawiedliwość, która odbyła się w dniu 23 lutego 2019 r., zapowiedziana została dodatkowa pomoc w postaci "trzynastej" emerytury dla każdego świadczeniobiorcy, realizowana w projekcie ustawy poprzez wypłatę, w maju 2019 r., jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów.

 Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. Jednocześnie obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych świadczeniobiorców. Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalno-rentowych wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą.

Stąd też w 2019 r. proponuje się wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie to wypłacone zostałoby emerytom i rencistom w maju 2019 r., w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1100 zł. Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent socjalnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Koszt wprowadzenia takiego rozwiązania to 10,7 mld zł rocznie. Jak zapewniła minister Elżbieta Rafalska, jest spokojna o jego finansowanie. – "Świadczenie zostanie sfinansowane m.in. w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy" – wskazała szefowa resortu.

Od marca br. minimalna emerytura wynosi 1100 zł. Jak wskazuje MRPiPS, ubiegłoroczna waloryzacja świadczeń była najwyższa od 5 lat – emerytury wzrosły o 2,98%. W 2017 r. najniższa emerytura wzrosła z kolei z 882,56 do 1 tys. zł. To ponad 13% wzrost. W sumie najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019 wzrosły o ok. jedną czwartą.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika