Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Pytanie:

"Spółka Akcyjna posiada udziały (100%) w innej spółce posiadającej osobowość prawną - czy złożenie ofert przez obie firmy będzie traktowane jako złożenie oferty wariantowej w rozumieniu przepisów PZP?"

Odpowiedź prawnika: Oferta wariantowa w zamówieniach publicznych

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Za ofertę wariantową uważa się ofertę przewidującą zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Odmienny sposób wykonania zamówienia może odnosić się zarówno do zastosowania innych materiałów, jak i do technologii wykonania zamówienia. Możliwość złożenia oferty wariantowej uzależniona jest wyłącznie od zamawiającego. Decyzję w tym zakresie powinien podjąć w trakcie przygotowań do wszczęcia postępowania, gdyż informację o możliwości złożenia oferty wariantowej musi zamieścić w ogłoszeniu. W odniesieniu do stanu faktycznego należy przyjąć, że dwa podmioty choć ze sobą powiązane złożyły dwie niezależne oferty. Poza tym to zamawiający decyduje o możliwości składania ofert wariantowych. Te dwie oferty natomiast mogą być złożone niezależnie od siebie w trybie wariantowym, jeżeli zamawiający ten tryb dopuścił. 

Możliwe jest zakwalifikowanie tej oferty jako wspólnej. Wykonawcą mogą być podmioty występujące wspólnie w postępowaniu o zamówienie publiczne. Złożenie oferty łącznej kilku podmiotów wymaga załączenia do oferty umowy określającej wzajemne relacje między podmiotami występującymi wspólnie a zamawiającym. W razie wspólnego ubiegania się przez kilka podmiotów o zamówienie publiczne wymagania dotyczące wykonawców odnoszą się do każdego z wykonawców występujących wspólnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że warunki dotyczące niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia należy oceniać łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału występujących wspólnie wykonawców.

Zatem nie może być taka oferta kwalifikowana jako wariantowa, gdyż nie traktuje jej tak zamawiający. Natomiast może być traktowana jako łączna, gdy traktuje ją tak wykonawca oraz oferty te wzajemnie się uzupełniają, a nie są sprzeczne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika