e-prawnik.pl Porady prawne

Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pytanie:

W jakich warunkach można zrezygnować z przetargu publicznego by nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z przetargu publicznego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5.1.2011

Co do kwestii odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przedstawia się ona następująco. Wydaje się, że podstawą prawną ewentualnej odpowiedzialności byłby art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepis ten stanowi, że „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych". Zgodnie z art. 4 pkt 8 prawa zamówień publicznych przepisów PZP nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Zatem w sytuacji, gdyby podmiot A miał wykonywać usługi i jednocześnie kwota przeznaczona na ten cel spowodowałaby przekroczenie progu 14 tys. euro to wybór tego wykonawcy powinien nastąpić w myśl przepisów PZP. W konsekwencji wybranie podmiotu z pominięciem ustawy PZP, gdy łączna kwota wydatkowana na ten cel przekroczy równowartość w polskich złotych 14 000 euro stanowić będzie naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ