e-prawnik.pl Porady prawne

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Jakich dokumentów może żądać zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

25.3.2012

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

-warunków udziału w postępowaniu,

-przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, określone zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ