e-prawnik.pl Porady prawne

Procedury udzielania zamówień

13 Artykułów


30 Informacji


80 Pytań i odpowiedzi


4 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Szacunkowa wartość zamówienia

  "Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także sytuacja, że na niektóre pakiety zamówienie (...)"

  Szacunkowa wartość zamówienia
 • Ocena oferty w przetargu

  "Zamawiający organizuje przetarg na usługi leśne, które są tzw. usługami niepriorytetowymi. Chciałby on, przy ocenie składanych ofert wykonawców, zastosować - oprócz kryterium odnoszącego się na przedmiotu zamówienia (cena wykonania) - także (...)"

  Ocena oferty w przetargu
 • Prawo zamówień publicznych

  "W art. 5.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych jest użyty zwrot \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się przepisów (...)"

  Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienia publiczne

  "Ogłoszenie dot. zamówienia publicznego przez Gminę na dostawę samochodu strażackiego, o wartości przekraczającej kwotę 125000 euro przesłaliśmy do zamieszczenia do publikacji o zasięgu ogólnopolskim. Czy powinniśmy dodatkowo przesłać do (...)"

  Zamówienia publiczne
 • Czy tak krótki i niejednoznaczny termin

  "Urząd Miasta ogłasza przetarg nieograniczony. Zawsze w przetargach można było zadawać pytania do 4,5 lub 6 dni przed terminem składania ofert. Tym razem był zapis który informował , że odpowiadają na pytania do 2 dni przed terminem składania (...)"

  Czy tak krótki i niejednoznaczny termin
 • Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa

  "Zamawiający w świetle PZP żąda od wykonawcy wykazania się zgodnie z SIWZ wykonaniem dwóch usług na 1mln zł. brutto. Wykonawca w chwili obecnej wykonuje dwie usługi na ponad 1 mln zł brutto u innego zamawiającego. Czy Zamawiający uzna świadczenie (...)"

  Zamówienia publiczne - liczy się skończona usługa