Odstąpienie od przetargu

Pytanie:

"Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu. W której fazie przetargu PKP SA może odstąpić od przetargu? Czy PKP SA może unieważnić przetarg po dwóch latach opierając swoją decyzję o par. 18 regulaminu przetargu, który mówi że prowadzący przetarg ma prawo unieważnić przetarg bez podania przyczyny?"

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od przetargu

W określonych przypadkach PKP ma obowiązek zastosować tryb przetargu. Do jego przeprowadzenia stosuje się przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przetargu. Należy odróżnić pojęcie odstąpienia od przetargu od pojęcia unieważnienia przetargu. Pojęcie odstąpienia od przetargu może być użyte w kilku znaczeniach. Jeżeli jednak w regulaminie znajduje się zapis, iż zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, może to oznaczać, że takie prawo mu przysługuje do momentu zakończenia przetargu, czyli wyboru oferty. Natomiast możliwość unieważnienie postępowania stoi pod znakiem zapytania. Organizator przetargu ma zasadniczo swobodę w ustaleniu warunków tego przetargu, ale swoboda ta  musi się mieścić w ustawowych granicach swobody umów. A treść warunków przetargu (regulaminu) nie może sprzeciwiać się naturze i celowi przetargu, ustawie i zasadom współżycia społecznego. W szczególności za sprzeczną sprzeczne z naturą i celem przetargu należy uznać klauzule zastrzegające np. prawo unieważnienia przetargu  (wyników przetargu) bezpośrednio po przetargu.  


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika