e-prawnik.pl Porady prawne

Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

Kto może starać się o udzielenie zamówienia publicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Krąg podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego

25.3.2012

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ