Dostawa w zamówieniach publicznych

Pytanie:

"W ustawie o zamówieniach publicznych rozróżnia się usługi od dostaw. Ustawa mówi jednak ogólnie o wykonawcach, jako podmiotach dla potrzeb zamówień publicznych, oprócz zamawiających. Według kodeksu cywilnego umowa dostawy ma miejsce wtedy, gdy sprzedający jest jednocześnie wytwórcą rzeczy, natomiast powszechnie stosowane jest nazywanie umowami dostawy umów sprzedaży częściami lub periodycznie, ale nie przez wytwórcę lecz przez pośrednika. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Czy wobec tego dostawcą według ustawy o zamówieniach publicznych może być wyłącznie producent, wytwórca rzeczy?"

Odpowiedź prawnika: Dostawa w zamówieniach publicznych

Dostawę dla potrzeb zamówień publicznych definiuje art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten przewiduje, iż przez dostawę w zamówieniach publicznych należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta jest ogólna z natury rzeczy – prawo zamówień publicznych zakłada bowiem różnorodność podstaw zawiązywania stosunków prawnych przez podmioty objęte zakresem podmiotowym ustawy. Dostawy w rozumieniu zamówień publicznych nie można w żaden sposób utożsamiać z umową dostawy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest ona pojęciem zdecydowanie szerszym. Zgodnie z powołaną definicją drugim – obok zamawiającego – podmiotem występującym w sferze stosunków prawnych z zakresu zamówień publicznych może być zatem sprzedawca, dostawca, leasingodawca itp. Wyliczenie przewidziane w ustawie nie ma charakteru wyczerpującego, stanowi jedynie przykład stosunków prawnych, które mogą stanowić źródło czynności z zakresu zamówień publicznych.

 

Definicja dostaw przewidziana w Prawie zamówień publicznych ma na celu przede wszystkim odróżnienie tej kategorii czynności od objętych przepisami ustawy usług i robót budowlanych. Nie jest potrzebne rozważanie, czy dostawcą może być jedynie sprzedawca, czy tylko producent. Istotą rzeczy jest sformułowanie warunków zamówienia publicznego. Charakter tego zamówienia wskaże, jakiego rodzaju podmiot będzie de facto występował obok zamawiającego - czy będzie to pośrednik, producent, firma leasingowa, czy wynajmujący.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Sub 2020-11-20 18:19:52

    Jak w świetle tych definicji należało by traktować wykonawcę który nie mając wymaganych referencji na "dostawy" generuje je sobie sztucznie? Chodzi o proceder w którym w jeden dzień dokonywana jest transakcja sprzedaży z jakąś znajomą firmą oraz wystawiana referencja, a w dniu kolejnym wystawiana faktura korygująca do tej sprzedaży? Czy taka "dostawa" jest legalna w świetle prawa? Albo np. referencja w której klient potwierdza jedynie, iż "otrzymał" produkt (np. do obejrzenia, demonstracji itp.) bez dokonania transakcji handlowej. Czy taką czynność można uznać za "dostawę" w świetle ustawy PZP?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika