image

Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201

W fazie poprzedzającej przeprowadzanie „konkursu” w sprawie zamówienia publicznego, na zamawiającym ciąży szereg obowiązków publikacyjnych. Zamawiający jest bowiem zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli takową posiada. Jeśli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie sporządzone na formularzu ZP-201 Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji w Biuletynie.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201 - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: