Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

"Sp. z o. o. wystąpiła w dniu dzisiejszym z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Czy od dzisiaj nie może swobodnie prowadzić działalności? Czy każdego kontrahenta musi informować o tym wniosku? Czy musi informować także kontrahentów, którzy z nią stale współpracują czy tylko nowych? Czy jest jakiś szczegółowy przepis w tej kwestii?"

Odpowiedź prawnika: Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze nie wynika bezpośredni obowiązek informowania kontrahentów o samym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Spółka dalej prowadzi swoją działalność jednak należy pamiętać, że po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika sąd niezwłocznie dokonuje zabezpieczenia jego majątku, przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Sąd może w ramach zabezpieczenia zawiesić prowadzone przeciwko dłużnikowi egzekucje, zmienić lub uchylić zarządzenia tymczasowe wydane w celu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności przez uchylenie dokonanych zajęć, oraz stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym także zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Czytelnik 2020-01-09 21:59:04

    Zbyt lakonicznie. Od takiego artykułu nie powinna być pobierana opłata!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika