Jak zgłosić wyjazd za granicę?

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy bądź planuje na stałe wyjechać z Polski, musi zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszcza kraj. Może to zrobić przez Internet albo w urzędzie gminy. Sprawdź, jak to zrobić.

Kto musi zgłosić wyjazd za granicę?

Obowiązek ten ma:

 • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjeżdżający z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP,
 • obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjeżdżający poza granice RP, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zgłosić wyjazd musi więc każda osoba, która:

 • chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje wrócić do kraju,
 • planuje na stałe wyjechać z Polski — zostanie wtedy automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Porady prawne

Można zgłosić swój wyjazd przez pełnomocnika.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia wyjazdu dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Tak więc rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny zgłaszają wyjazd za granicę osób, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat, osoby całkowicie ubezwłasnowolnione),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci w wieku od 13 do 18 lat, osoby częściowo ubezwłasnowolnione).

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Kiedy należy zgłosić wyjazd?

Wyjazd należy zgłosić najpóźniej w dniu, w którym dana osoba wyjeżdża.

Co należy zrobić?

W urzędzie

Należy:

 1. przygotować wszystkie potrzebne dokumenty;
 2. zgłosić swój wyjazd w organie gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Przez Internet

Jeżeli zainteresowany chce złożyć formularz przez ePUAP — potrzebuje profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić jego tożsamość. Chodzi o to, aby nikt nie mógł się pod daną osobę podszyć. 

W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest wypełnienie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy, formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Należy zatem:

 1. wejść na stronę usługi: Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. kliknąć "Załatw sprawę";
 3. gdy system przeniesie interesanta na stronę profilu zaufanego - trzeba alogować się na swoje konto;
 4. po zalogowaniu, gdy system przeniesie interesanta z powrotem na platformę ePUAP - trzeba zaadresować formularz, tj. wybrać urząd gminy, na terenie której mieszka;
 5. wypełnić formularz;
 6. kliknąć "Dalej", a potem "Podpisz".
 7. wysłać formularz. 
Wyświetli się wtedy komunikat, że został wysłany. Zainteresowany dostanie zaś urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Gdzie trzeba zgłosić wyjazd?

Wyjazd trzeba zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której dana osoba mieszka, a konkretnie we właściwym w tej sprawie organie gminy, którym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Tam też należy wysłać formularz w przypadku dokonywania zgłoszenia przez Internet.

Co trzeba przygotować?

W przypadku zgłoszenia w urzędzie

Trzeba przygotować:

 • formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę — można go pobrać i wypełnić w domu albo zrobić to w swoim urzędzie gminy. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu;
 • dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

W przypadku zgłoszenia przez Internet

Trzeba przygotować:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub 
 • dane do innego sposobu logowania na profil zaufany.

Ile trzeba czekać na przyjęcie zgłoszenia?

Urzędnik przyjmie zgłoszenie od razu.

Jeśli zgłasza się wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy, i zamierza się potem wrócić do kraju — po powrocie do Polski należy zgłosić swój powrót. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017 r., poz. 657, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411).

Na podst. obywatel.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • RS 2021-07-14 11:05:48

  Powinno się odbierać paszporty zaraz po powrocie do kraju. A wydawać je ponownie tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii trzech członków partii. Istnieje ryzyko, że Polak wwiezie do kraju obcą walutę... więc niech ją obowiązkowo wpłaca do banku... w zamian może dostać bony dolarowe lub bony euro.

 • R 2021-07-14 10:57:53

  ...ale dlaczego?!

 • bart 2021-07-09 21:21:33

  Nie ich problem i nie ich sprawa. Nie zgłaszałem i nie będe zgłaszał moich wyjazdów, zwłaszcza komuś komu nie ufam - a taką organizacją jest to państwo oraz jego urzędasy

 • Hubert Lary 2020-11-11 00:14:42

  Totalna bzdurna ustawa kontrolująca wszystkich i wszystko. Niedługo nie będzie meldunków.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika