Dowód osobisty dla dziecka

Jeśli rodzic chce wyjechać z dzieckiem za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej, powinien wyrobić dla dziecka dowód osobisty. Dowód osobisty dla dziecka jest potrzebny, gdy chce się podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, jak na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra. Jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka?

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka?

Dowód osobisty dla dziecka może uzyskać jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator.

Dzieci powyżej 5. roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku.

Porady prawne

Kiedy należy wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Dzieci do 18. roku życia nie muszą mieć dowodu.

Dowód albo paszport dla dziecka jest potrzebny, jeśli zainteresowany chce z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu. Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu.

Każdy pełnoletni obywatel RP jest bowiem zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP, obywatele RP mieszkający za granicą mają prawo do dokumentu. 
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku: 

 • upływu terminu ważności dowodu; 
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; 
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; 
 • przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka?

Wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego dla dziecka na pisemny wniosek uprawnionego rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora. 

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, trzeba go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

W urzędzie

Należy:

 1. przygotować potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka;
 2. złożyć dokumenty w urzędzie;
 3. odebrać gotowy dowód osobisty dla dziecka. 

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzyma potwierdzenie jego złożenia. 

Trzeba przygotować:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego — mażna go pobrać z internetu, wydrukować i wypełnić. Wniosek można dostać też w urzędzie gminy (w urzędzie można również poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu);
 • zdjęcie dziecka do dowodu;
 • swój dowód osobisty lub paszport;
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka — jeżeli dziecko je ma.

Poza urzędem

Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę lub niepełnosprawność zainteresowany nie może osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wówczas może go złożyć w miejscu, w którym przebywa.

Należy:

 1. skontaktować się z najbliższym urzędem gminy;
 2. wyjaśnić urzędnikowi, że nie nie da się rady osobiście iść do urzędu; podać swoje dane i dane dziecka;
 3. przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka;
 4. urzędnik odwiedzi zainteresowanego w umówionym terminie, należy przekazać mu potrzebne dokumenty;
 5. odebrać gotowy dowód osobisty.

Trzeba przygotować:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego — można go pobrać, wydrukować i wypełnić albo poprosić urzędnika, żeby go przyniósł (można poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, zanim odwiedzi zainteresowanego);
 • zdjęcie dziecka do dowodu;
 • swój dowód osobisty lub paszport;
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka — jeżeli dziecko je ma.

Przez ePUAP

Jeśli zainteresowany chce złożyć wniosek o dowód dla dziecka przez ePUAP — potrzebuje profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić jego tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod wnioskodawcę podszyć.

Jeżeli dziecko nie ma numeru PESEL, należy wysłać pismo ogólne (to pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie mają oddzielnych formularzy). Trzeba dołączyć do niego zeskanowany wniosek oraz zdjęcie dziecka. 

Trzeba przygotować zdjęcie dziecka do dowodu. Jeżeli zdjęcie dziecka nie będzie spełniać wymagań przewidzianych do dowodu, urzędnik poprosi wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku.

Należy:

 1. wejść na stronę usługi: Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka;
 2. kliknąć "Załatw sprawę";
 3. gdy system przeniesie zainteresowanego na stronę profilu zaufanego, należy zalogować się na swoje konto;
 4. po zalogowaniu system przeniesie zainteresowanego z powrotem na platformę ePUAP;
 5. wybrać dowolny urząd gminy, w którym zainteresowany złoży wniosek i później odbierze gotowy dowód;
 6. wypełnić formularz i dołączyć zdjęcie dziecka;
 7. kliknąć "Dalej", a potem "Podpisz";
 8. wysłać formularz. Wyświetli się wtedy komunikat, że został wysłany, i zainteresowany dostanie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Ile trzeba czekać?

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie o tym zainteresowanmu.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty?

Dowód należy odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Trzeba zrobić to osobiście. Przy odbiorze należy przedstawić swój dowód osobisty lub paszport. Trzeba zabrać też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeżeli taki ma.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, można odebrać dowód samodzielnie (nie trzeba przychodzić z dzieckiem).

Dowód można odebrać samodzielnie również wtedy, gdy wniosek był składany dla dziecka powyżej 5. roku życia w jego obecności.

Dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic, który składał wniosek.

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu czy w szpitalu), to dowód może odebrać za wnioskodawcę pełnomocnik. W urzędzie można dowiedzieć się, jak załatwić tę sprawę przez pełnomocnika.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy?

Można to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że poda się numer wniosku.

Ważność dowodu dla dziecka

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, ze zm.).A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • peliroja 2012-11-24 02:38:24

  czy do wyrobienia dowodu potrzebne są podpisy obojga rodziców?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika