e-prawnik.pl Porady prawne

Zameldowanie / wymeldowanie - Artykuły dotyczące zameldowania / wymeldowania

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 24.3.2019

  E-meldunek

  W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet.

  E-meldunek
 • 6.11.2018

  Jak zgłosić wyjazd za granicę?

  Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy bądź planuje na stałe wyjechać z Polski, musi zgłosić swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszcza kraj. (...)

  Jak zgłosić wyjazd za granicę?
 • 11.8.2018

  Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

  Gdy ktoś postanowi zmienić miejsce zamieszkania, powinien pamiętać, że nie musi iść do urzędu, aby się wymeldować. Przez Internet może też zameldować się w nowym miejscu.

  Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?
 • 27.10.2017

  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

  Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemcy (...)

  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
 • 19.5.2017

  Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

  Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności. Obowiązek meldunkowy polega (...)

  Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
 • 24.9.2013

  Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego

  Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, (...)

  Czym jest zameldowanie i wymeldowanie? Przesłanki i zasady realizacji obowiązku meldunkowego
 • 3.8.2011

  Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)

  Obowiązek meldunkowy
 • 9.6.2010

  Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych organ wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na wniosek strony. Ustawa nie definiuje pojęcia strony. Wobec tego należy przyjąć (...)

  Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna
 • 12.5.2010

  Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

  Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone (...)

  Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna
 • 12.8.2009

  Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna

  Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko (...)

  Obowiązek meldunkowy a przyjęcie dziecka do przedszkola - opinia prawna
 • 23.3.2008

  Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna

  Masz problem z zameldowaniem? Właściciel lokalu w którym mieszkasz nie przebywa na terenie Polski? Chcesz aby udzielono Ci pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z tym lokalem? Posiadasz (...)

  Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami administracyjnymi - opinia prawna
 • 29.7.2007

  Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna

  Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno (...)

  Czy zmiana obywatelstwa wymaga zmiany treści pełnomocnictwa? - opinia prawna
 • 12.8.2005

  Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna

  Obowiązek meldunkowy (zameldowanie i wymeldowanie) ma charakter natury administracyjnej i nie ma wpływu np. na "prawo" do mieszkania. Zameldowanie potwierdza fakt przebywania osoby w tym miejscu i jej (...)

  Jak zainicjować wymeldowanie z urzędu - opinia prawna