Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Pytanie:

"Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie dopełniłem obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę powyżej 2 miesięcy druk E4 i E16 do WKU, bo o tym zupełnie nie wiedziałem. Teraz na mój adres w Polsce przychodzą wezwania z WKU, prawdopodobnie powołanie do odbycia ćwiczeń, był już nawet dzielnicowy. Mieszkanie jest puste i nikt tego nie odbiera. Prowadzę firmę, mam podpisane kontrakty i nie mogę sobie pozwolić na przyjazd do Polski. Mam też małe dziecko. Z Rozporządzenia MON z dn. 6.02.2001 wynika, że osoby przebywające na stałe za granicą nie podlegają obowiązkowi odbycia ćwiczeń wojskowych, ale czy to dotyczy także mojej osoby? Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, rezerwiści muszą być dyspozycyjni i powinni stawiać się na ćwiczenia, ale czy w każdym przypadku? Czy mogę ustanowić pełnomocnika do reprezentowania mnie w urzędach?"

Odpowiedź prawnika: Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Żołnierzem rezerwy jest osoba przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3 ww. ustawy (tj. w przypadkach gdy obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny). Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy, kto będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny. Takiej samej karze podlega osoba, która nie realizuje wojskowego obowiązku meldunkowego. Obowiązek meldunkowy odnosi się do osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej i polega on na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i z zawodu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają na stałe za granicą. Aby podlegać temu wyłączeniu, należy wykazać, że żołnierz przebywa za granicą z zamiarem stałego pobytu. Można to wykazać np. poprzez wykazanie braku meldunku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz wykazanie zamiaru przebywania na stałe poza granicami Polski, np. okazanie dokumentu potwierdzającego stałe zamieszkiwanie na terytorium innego państwa.

W danym stanie faktycznym, należy zatem stwierdzić, że osoba przebywająca na stałe za granicą nie podlega powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych. Jeśli jednak żołnierz rezerwy nie zgłosi zmiany miejsca stałego pobytu będzie podlegał karze a WKU ten fakt nie będzie po prostu znany. Nie zgłaszając takiej zmiany naraża się również na odpowiedzialność za niestawienie się na ćwiczenie, gdyby w międzyczasie został powołany do ich odbycia.

Oczywistym jest, że osoba przebywająca za granicą może ustanowić pełnomocnika i umocować go do reprezentowania przed organami administracji, np. przed wojskową komisją uzupełnień. Jednak w ewentualnym postępowaniu o wykroczenie będzie to musiał być adwokat.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika