Prawo administracyjne: Zameldowanie / wymeldowanie - Porady prawne

Meldunek a prawo do lokalu

Czy fakt zameldowania świadczy o uprawnieniu do lokalu?

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Czy fakt zameldowania automatycznie przesądza o miejscu zamieszkania?

Pozbawienie wolności a zameldowanie

W jakim miejscu powinna być zameldowana osoba pozbawiona wolności?

Opuszczenie lokalu a obowiązek wymeldowania

Czy opuszczenie lokalu jest wystarczającą przesłanką wymeldowania?

Charakter obowiązku meldunkowego

Czy obowiązek meldunkowy ma wpływ na prawo własności lokalu?

Obowiązek wymeldowania

Kiedy powstaje obowiązek wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu?

Meldunek stały i czasowy

Jakich czynności należy dopełnić w ramach obowiązku meldunkowego?

Obowiązek wymeldowania

W jakich przypadkach należy dokonać wymeldowania z miejsca pobytu?

Przesłanki obowiązku meldunkowego

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby powstał obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy

Jakie zdarzenia objęte są obowiązkiem meldunkowym?

Charakter obowiązku meldunkowego

Czy obowiązek meldunkowy wpływa na prawo własności do mieszkania?

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Czy fakt zameldowania się w lokalu kreuje jakieś uprawnienia do tego lokalu?

Aktualizacja obowiązku meldunkowego

Kiedy aktualizuje się obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy - wymeldowanie

Jakie dane powinnam przedstawić w urzędzie gminy jeżeli chcę się wymeldować?

Obowiązek meldunkowy

Kiedy konieczne jest stałe bądź czasowe zameldowanie się?

Obowiązek meldunkowy

Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Decyzja w sprawie wymeldowania

Kto wydaje decyzję w sprawie wymeldowania?

Obowiązek wymeldowania

Kogo obciąża obowiązek wymeldowania?

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii wymeldowania osoby, która nie opuściła lokalu dobrowolnie?

Decyzja o wymeldowaniu

Kiedy może zostać wydana decyzja o wymeldowaniu?

Obowiązek meldunkowy

Kiedy powstaje obowiązek meldunkowy?

Zameldowanie na pobyt stały

Chciałabym zameldować się na pobyt stały. Jakie dokumenty powinnam przedstawić w urzędzie?

Wymeldowanie z miejsca zamieszkania/pobytu

Co powinienem przygotować, udając się do urzędu jeśli chcę się wymeldować z miejsca mojego zamieszkania?

Wymeldowanie osoby bez jej udziału

Czy istnieje możliwość wymeldowania osoby bez jej udziału?

Wymeldowanie z miejsca zamieszkania/pobytu

Kiedy powinienem wymeldować się z miejsca zamieszkania?

Obowiązek meldunkowy

Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Sprzedaż mieszkania

Sprzedajemy mieszkanie własnościowe.W mieszkaniu jest zameldowana jedna osoba, mama. Kupujący poinformowali nas, że w dniu sprzedaży, podpisania aktu notarialnego mamy dostarczyć ze spółdzielni (...)

Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Czy miejsce zameldowania jest jakoś powiązane z prawem do lokalu?

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Moja córka wyprowadza się za granicę na stałe. Czy w związku z tym muszę ją wymeldować z dotychczasowego mieszkania, którego jestem właścicielką? Jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać? (...)

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Czym jest obowiązek meldunkowy? Czy z tego, że jestem zameldowany w mieszkaniu wynikają jakieś prawa do niego?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika