Prawo administracyjne: Zameldowanie / wymeldowanie - Porady prawne

Zamieszkanie a pobyt stały

Pojęcie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy określa Ustawa o ewidencji ludności w dowodach osobistych. Pojęcie adres zamieszkania określa kodeks cywilny, ale w sposób nieprecyzyjny, (...)

Zameldowanie bez zgody współwłaściciela

Czy będąc współwłaścicielem nieruchomości mogę zameldować męża bez zgody drugiego współwłaściciela. Drugi współwłaściciel nie wyraża zgody ani na zameldowanie ani na zamieszkiwanie. (...)

Meldunek a prawo do lokalu

Czy fakt zameldowania świadczy o uprawnieniu do lokalu?

Miejsce zamieszkania a zameldowanie

Czy fakt zameldowania automatycznie przesądza o miejscu zamieszkania?

Pozbawienie wolności a zameldowanie

W jakim miejscu powinna być zameldowana osoba pozbawiona wolności?

Opuszczenie lokalu a obowiązek wymeldowania

Czy opuszczenie lokalu jest wystarczającą przesłanką wymeldowania?

Obowiązek wymeldowania

Kiedy powstaje obowiązek wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu?

Meldunek stały i czasowy

Jakich czynności należy dopełnić w ramach obowiązku meldunkowego?

Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Czy fakt zameldowania się w lokalu kreuje jakieś uprawnienia do tego lokalu?

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii wymeldowania osoby, która nie opuściła lokalu dobrowolnie?

Decyzja o wymeldowaniu

Kiedy może zostać wydana decyzja o wymeldowaniu?

Wymeldowanie osoby bez jej udziału

Czy istnieje możliwość wymeldowania osoby bez jej udziału?

Wymeldowanie z miejsca zamieszkania/pobytu

Kiedy powinienem wymeldować się z miejsca zamieszkania?

Sprzedaż mieszkania

Sprzedajemy mieszkanie własnościowe.W mieszkaniu jest zameldowana jedna osoba, mama. Kupujący poinformowali nas, że w dniu sprzedaży, podpisania aktu notarialnego mamy dostarczyć ze spółdzielni (...)

Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Czy miejsce zameldowania jest jakoś powiązane z prawem do lokalu?

Zmiana miejsca zamieszkania na pobyt stały a wymeldowanie

Moja córka wyprowadza się za granicę na stałe. Czy w związku z tym muszę ją wymeldować z dotychczasowego mieszkania, którego jestem właścicielką? Jeśli tak to w jaki sposób tego dokonać? (...)

Weryfikacja miejsca zameldowania a powołanie świadków w postępowaniu

Jeśli zachodzą wątpliwości czy dana osoba może być zameldowana w danym miejscu, to kto dokonuje weryfikacji miejsca zameldowania? Czy, jeśli biorę udział w takim postępowaniu jako strona to mogę (...)

Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

Czym jest obowiązek meldunkowy? Czy z tego, że jestem zameldowany w mieszkaniu wynikają jakieś prawa do niego?

Definicja stałego pobytu

Czy można mieć kilka stałych pobytów?

Obowiązek meldunkowy w polskim prawie

Jak wygląda kwestia obowiązku meldunkowego w polskim prawie?

Zameldowanie innej osoby w mieszkaniu a postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika

Czy fakt zameldowania innej osoby w mieszkaniu dłużnika wpłynie na postępowanie egzekucyjne z nieruchomości dłużnika?

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje (...)

Wymeldowanie

Uprzejmie proszę o: wskazanie podstawy prawnej, jak wymeldować byłego męża z domu. Nie mieszka w nim już od 3 miesięcy, posiada własny dom, adres pobytu jest znany, niestety, jest współwłaścicielem (...)

Wymeldowanie

Chciałabym wiedzieć czy osoba będąca właścicielem mieszkanie ma prawo do wymeldowania zameldowanej kilkanaście lat temu osoby na pobyt stały bez jej wyraźnej zgody czy też musi mieć do tego (...)

Odwołanie od decyzji meldunkowej

Jestem wraz z żoną właścicielem domu jednorodzinnego. Zameldowany na pobyt stały jestem w moim mieszkaniu w innym mieście. W związku z tym, że faktycznie przebywam jednak w naszym domu i że skończył (...)

Uzyskanie danych osobowych ze zbioru PESEL

Nabyłem mieszkanie na licytacji komorniczej i obecnie chciałem złożyć pozew o eksmisję zamieszkujących tam osób. Ponieważ nie wiem kto dokładnie tam zamieszkuje, a więc kogo powinienem pozwać, (...)

Zameldowanie się bez zgody właściciela

Czy istnieje możliwość zameldowania się osoby w mieszkaniu bez zgody właściciela? W 2000 r. rodzice zapisali mi nowo wybudowany dom, w którym zameldowała się bez mojej zgody siostra. W Urzędzie (...)

Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Obowiązek meldunkowy - tymczasowe zameldowanie

Czy nadal obowiązuje obowiązek zameldowania na pobyt czasowy? Czy w przypadku niezameldowania na pobyt czasowy ponosi się jakieś konsekwencje w tym konsekwencje prawne, a jeżeli tak to w jakim okresie (...)

Wymeldowanie

Kupiłem mieszkanie w bloku od osoby fizycznej. W akcie notarialnym, istnieje zapis, iż do 10 dni od daty podpisania aktu notarialnego sprzedający musi wymeldować siebie i inne osoby zameldowane w mieszkaniu. (...)

Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Właścicielami domu jednorodzinnego są dwie osoby - po 50%. Jedna z właścicielek wychodzi za mąż. Czy na zameldowanie na pobyt stały współmałżonka w tym domu potrzebna jest zgoda drugiego właściciela (...)

Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym a meldunek

W gminie X lokale socjalne wynajmowane są zgodnie z ustawą na czas oznaczony. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej maksymalny okres na który zawiera się umowy najmu na lokal socjalny to 3 lata (oczywiście (...)

Zameldowanie w pomieszczeniu tymczasowym

Gmina posiada w swoim zasobie budynek hotelowy typu lipsk. W budynku tym zamieszkuje 65 rodzin bez stałego ani czasowego miejsca zameldowania. Zarządzaniem budynkami Gminy zajmuje się zakład budżetowy (...)

Tymczasowe aresztowanie a wymeldowanie

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił (...)

Wymeldowanie na wniosek

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił (...)

Grzywna za brak meldunku

Otrzymałam pracę w Warszawie. Początkowo dojeżdżałam do pracy, potem zatrzymałam się u Rodziny. Ale nie dopełniłam obowiązku zameldowania się i złożyło się na to wiele przyczyn, między (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Wymeldowanie nadużywającego alkohol

Żona ja i córka(separacja finansowa notarialnie - pewnie zbędna informacja)mieszkamy u moich rodziców, którzy są jedynymi właścicielami domu. Ani żona ani ja nie mamy żadnych praw do tego mieszkania (...)

Wymeldowanie dziecka

Z byłą żoną mamy mieszkanie spółdzielcze własnościowe. W tym mieszkaniu obecnie tylko ja jestem zameldowany, ponieważ była żona z córką jest zameldowana w innym mieszkaniu. Po rozwodzie związałem (...)

Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

Czy jeśli kupuje się mieszkanie z licytacji komorniczej i poprzedni zameldowani w tym mieszkaniu przebywają już kilka lat za granicą, to czy można ubiegać się o wymeldowanie ich z tego miejsca, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika