Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Pytanie:

"Czy fakt zameldowania się w lokalu kreuje jakieś uprawnienia do tego lokalu?"

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie a prawo do przebywania w lokalu

Należy zauważyć, że wbrew rozpowszechnionemu w społeczeństwie poglądowi, zameldowanie jest tylko czynnością materialno-techniczną, polegającą na wpisaniu do rejestru, prowadzonego przez organ gminy, informacji o pobycie danej osoby w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. Jest to więc tylko i wyłącznie zarejestrowanie faktu pobytu określonej osoby w konkretnym lokalu mieszkalnym. Z uwagi na to, że zameldowanie stanowi rejestrację określonego stanu faktycznego, w żadnym zakresie nie kreuje praw osoby zameldowanej (np. prawa własności do lokalu), i odwrotnie, meldunek nie czyni istniejącego prawa do przebywania w lokalu „silniejszym”. W analizowanej sytuacji można domniemywać, że jeśli pełnomocnik nie jest najemcą, to podstawą prawną jego przebywania w lokalu jest dorozumiana umowa użyczenia zawarta z właścicielem (właścicielami):

Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • pablo 2015-10-14 12:42:32

    czy policja ma prawo wposcic osobe zameldowana


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika