Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

Gdy ktoś postanowi zmienić miejsce zamieszkania, powinien pamiętać, że nie musi iść do urzędu, aby się wymeldować. Przez Internet może też zameldować się w nowym miejscu.

Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Nie każdy za to chce iść do urzędu, żeby dopełnić tego obowiązku. Wcale nie musi. Może skorzystać z e-meldunku. Od 2 stycznia 2018 r., czyli dnia kiedy uruchomiono tę usługę, do teraz skorzystało z niej ponad 16 tys. osób.

Dzięki uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

O tym warto pamiętać, mieszkając w Polsce?

Jeśli ktoś mieszka pod konkretnym adresem i chce tam mieszkać na stałe — powinien zameldować się na pobyt stały.

Jeżeli tymczasowo mieszka pod innym adresem niż adres twojego stałego zameldowania i chce tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące — winien zameldować się na pobyt czasowy.

Polak powienien zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przybycia. Także obywatel państwa członkowskiego UE lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii bądź członek rodziny takiego cudzoziemca musi zameldować się najpóźniej w 30. dniu od przybycia. Natomiast obywatel innego kraju, niż te wymienione powyżej, powinien zameldować się najpóźniej w 4. dniu od przybycia.

Jak to zrobić?

Wszystko zaczyna się na stronie www.obywatel.gov.pl. To tam należy wejść, wybrać interesującą usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym.

Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.

W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeżeli zaś wniosek składa pełnomocnik, to konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa w formie załącznika.

Za darmo

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.

Jeśli wnioskodawca dołączył wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje go od razu po otrzymaniu jego zgłoszenia. Jeżeli dołączył do formularza skany dokumentów — urzędnik może poprosić o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości zamelduje zainteresowanego.

Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez konieczności wnioskowania.

Płatne – 17 zł – jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie także możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy kilka sposobów odbioru zaświadczenia: odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocztowa lub przesłana na skrzynkę ePUAP - wersja elektroniczna.

Ułatwienie

E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można też m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę/uszkodzenie dowodu osobistego.

Zob. też:

Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 657, ze zm.).


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika