Jak zarejestrować swoje dziecko online?

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka – przez internet (zamiast w urzędzie).

Kiedy trzeba zgłosić urodzenie dziecka?

W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

Jeżeli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni — kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. 

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r.

Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród - na przykład lekarz lub położna.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od teraz będą mieli wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy opis uruchamianej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

Rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata), musi mieć aktualny Profil Zaufany. 

Od 1 czerwca na stronie www.obywatel.gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, aby było uzgodnione przez oboje rodziców. Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w urzędzie stanu cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym). Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Porady prawne

Co trzeba przygotować?

Należy przygotować:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub 
 • dane do innego sposobu logowania na profil zaufany.

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

 • Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka;
 • Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica;
 • Krok 3: wpisujesz dane dziecka;
 • Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, poczta tradycyjna);
 • Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym).

Co zrobić po kolei:

 1. Kliknij link "Zgłoś urodzenie dziecka".
 2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Wypełnij zgłoszenie. W kroku 3. wpisz imię lub imiona dziecka.
 4. Sprawdź zgłoszenie na podglądzie i podpisz je profilem zaufanym. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 5. Czekaj na odpowiedź urzędu. 

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

Jak wybrać imię dziecka?

Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

 • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion,
 • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
 • imię nie może mieć formy zdrobniałej.

Możesz wybrać imię lub imiona obce — na przykład Mercedes, Andrea — niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję — masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Jak przebiega rejestracja urodzenia dziecka w USC?

Kierownik USC:

 • na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia;
 • przekaże ci dokumenty:
  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

 • na skrzynkę ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • osobiście w urzędzie.

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.

Pamiętaj, że:

 • na czas oczekiwania wpłynie wybrany przez ciebie sposób otrzymania dokumentów z urzędu,
 • kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu — może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

Co, jeżeli dziecko urodziło się martwe?

Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia.

Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród — na przykład lekarz lub położna — i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu.

Jeśli płeć dziecka nie została ustalona — karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do pochówku (na przykład rodzicem dziecka) — lekarz może wystawić na twój wniosek kartę zgonu. Taka karta umożliwi ci pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany zawarte w nowelizacji z 1 marca 2018 r.:

 • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):
  Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL.
  Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.
 • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:
  Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.
  Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 696).

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika