Prawo administracyjne: Postępowanie administracyjne - Artykuły

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

12.2.2024

Wznowienie postepowania nalezy do szczególnych środków uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej. Żądanie wznowienia może być uzasadnione ściśle okreslonymi w przepisach okolicznościami. Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

1.12.2023

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć należy to, że: przepisy prawa powinny zagwarantować określonym grupom społecznym i wyłonionym przez (...)

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

21.11.2023

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych. Odwołanie (...)

Obowiązek e-Doręczeń

21.10.2023

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG. Obowiązek ten będzie wprowadzany stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2023/2024

4.10.2023

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe. Wśród form pomocy są: stypendium socjalne, stypendium dla (...)

Ugoda administracyjna

6.9.2023

W toku postępowania administracyjnego,  strony co do zasady mogą zawrzeć ugodę, skracając w ten sposób czas trwania postępowania oraz osiągając wspólnie pożądane efekty. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w drodze ugody?

Jak uzyskać paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie?

26.7.2023

Paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina w Warszawie możesz otrzymać, jeśli: utraciłeś lub zapomniałeś zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego; posiadasz paszport lub dowód osobisty, który stracił ważność; złożyłeś wniosek o wydanie paszportu biometrycznego, (...)

Jak złożyć online wniosek o paszport dla dziecka?

10.5.2023

Od 31 marca 2023 r. formalności związane z wnioskowaniem o paszport dla dziecka do 12. roku życia, ale też dla osoby ubezwłasnowolnionej, będą jeszcze prostsze. Wchodzą nowe rozwiązania, wygodne dla rodziców i opiekunów osób ubezwłasnowolnionych – osób, którym (...)

Publiczne zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu

28.10.2021

Od 1 czerwca 2017 r. możliwe jest stosowanie tej uproszczonej proce­dury zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu w każdym postępowaniu (bez względu na jego przedmiot), o ile bierze w nim udział więcej niż 20 stron. Kiedy występuje obowiązek uprzedzenia zawiadomieniu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

5.2.2021

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu (...)

Jak cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL?

27.11.2020

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL – złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

Polecony do odbioru - elektronicznie!

25.4.2020

Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To już możliwe. Jedyne, czego potrzebujesz, to profil zaufany.

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

22.4.2020

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji elektronicznej. Poznajcie naszą nową e-usługę.

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

31.3.2020

Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika