Odpowiedź na pismo do urzędu

Pytanie:

"Czy odpowiedź na pismo skierowane do urzędu winna być udzielona przez urząd w ciągu 14 dni?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedź na pismo do urzędu

Kwestię tę regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 35 par. 2 kpa przewiduje, że niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Dorota 2021-05-16 10:49:34

  Wysłałam wiadomość elektroniczna do urzędu skarbowego z konkretna sytuacją oraz załacznikami dotyczącymi mojej sprawy. Czy urzad musi mnie poinformowac o podjetych krokach ? Jesli tak to jaki ma termin na odpowiedz?

 • adam 2019-12-17 07:53:37

  Po upływie dwóch miesięcy starosta nie odpowiedział na petycje trzystu mieszkańców którzy się pod nią podpisali .Gdzie możemy złożyć skargę na starostę ?Pozdrawiam Adam

 • Ewa 2018-12-28 18:03:49

  Witam,mam pytanie czy w zwiazku z nieudzieleniem mi odpowiedzi z urzedu w okreslonym terminie minie juz 2 miesiace sprawe mozna rozumiec jak zalatwiona?

 • Ewa 2016-11-15 20:20:33

  Witam! Złożyłam pismo do Urzędu Gminy w sprawie zwiększenia ilości godzin Religii (dla mniejszości ) w dniu 17.10.2016. Pomimo moich ustnych zapytań nadal nie mam odpowiedzi, co mogę w tej sprawie zrobić?Czy mam czekać cierpliwie miesiąc_ co jeeli nadal Wojt nie udy'zieli mi odpowiedzi Ewa


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika