Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Pytanie:

"Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy uchylił decyzję o warunkach zabudowy w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi. Czy w opisanej sytuacji należy ponownie zawiadamiać strony o wszczęciu postępowania (postanowieniem), czy też można bezpośrednio po otrzymaniu decyzji SKO, przystąpić do postępowania wyjaśniającego w sprawie i zawiadomić strony np. o przeprowadzeniu dowodu itd.?"

Odpowiedź prawnika: Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

Stosownie do art. 61 § 4 kpa o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji nie jest już potrzebne dodatkowe zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania - postępowanie nie jest bowiem ponownie wszczynane (cały czas się toczy). Stronie została zresztą doręczona decyzja przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania i tym samym uzyskała ona informacje o tym fakcie. W przedstawionym stanie faktycznym organ administracji publicznej powinien niezwłocznie podjąć działania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Można więc bezpośrednio po otrzymaniu decyzji SKO przystąpić do postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika