Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto albo 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+ oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. Wymóg złożenia wniosku o 500+ na nowy okres świadczeniowy dotyczy rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć. 

- „Od początku sierpnia zostało złożonych ponad 1 mln 378 tys. wniosków, z czego przeszło 414 tys. – drogą elektroniczną. Nie mamy zgłoszeń o problemach na poziomie systemów wykorzystywanych w gminach. Wręcz przeciwnie – na bieżąco otrzymujemy informacje, że przyjmowanie wniosków przebiega spokojnie” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Rośnie zainteresowanie złożeniem wniosku o 500+ jeszcze przed końcem sierpnia. Powód? Rodzinom zależy na ciągłości wypłaty świadczeń. Minister Elżbieta Rafalska zaapelowała do samorządów o wydłużenie czasu pracy komórek organizacyjnych, przyjmujących wnioski. Podziękowała też za dotychczasową realizację zadania. Liczba wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy rośnie w coraz szybszym tempie. Wiele rodzin chce zdążyć ze złożeniem wniosku o 500+ jeszcze przed końcem sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w tym terminie daje bowiem gwarancję ciągłości otrzymania świadczenia. To samo dotyczy świadczeń rodzinnych i tych z funduszu alimentacyjnego.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie  wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, czyli za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, bądź też osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Tylko świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami,  w tym oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc nie trzeba dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

Im szybciej, tym lepiej 

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Żeby nadal otrzymywać świadczenie, rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Ten sam wymóg dotyczy również tych rodzin, które do tej pory nie korzystały z programu. 

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu rodzinom korzystającym już z programu „Rodzina 500 plus” daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października. 

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.,  można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeżeli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc, na bieżąco.

Czy muszę złożyć inne dokumenty?

Jeżeli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Tylko prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz na końcu.

Samotni rodzice muszą wykazać alimenty

Ze względu na występujące wcześniej przypadki deklarowania samotnego wychowywania dzieci niezgodnie ze stanem faktycznym została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców, będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Nie jest to jednak rozwiązanie nowe. Funkcjonuje bowiem już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci. Zmiana ma zachęcać obywateli do składania oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.

Więcej informacji na temat wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica oraz wymaganych w związku z tym dokumentów można znaleźć w tekście "500+ dla samotnych rodziców".

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie? 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce są  to urząd miasta bądź gminy, ośrodek pomocy społecznej albo inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń). 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić on-line. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną. 

W jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych kanałów on-line?

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku oraz decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony. 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy, to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA. 

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej: PKO Bank PolskiBank Pekao S.A.Bank Zachodni WBK S.A.mBankING Bank ŚląskiAlior BankT-Mobile Usługi BankoweBanki Spółdzielcze z grupy BPSRaiffeisen Bank Polska S.A.Bank Pocztowy SACredit AgricoleBanki Spółdzielcze SGBSGB-Bank SAPlusBankEuro Bank S.A.Bank MillenniumGetin BankNest BankBGŻ BNP ParibasBank BPS S.A.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 kwietnia dzięki Emp@tii złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze bez wychodzenia z domu. 

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl. Do pobrania: Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl 

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez obywatel.gov.pl

Pobierz informator i dowiedz się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” poprzez stronę obywatel.gov.pl. Do pobrania: Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez obywatel.gov.pl 

Złóż wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS

Jeżeli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, to musisz mieć profil na PUE ZUS.

Jeśli jeszcze nie masz profilu na PUE ZUS, a chcesz założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)? Możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

 1. Wejdź na www.zus.pl i kliknij „Zarejestruj się”.
 2. Wybierz sposób rejestracji i wypełnij formularz.
 3. Ustal hasło do konta. Login otrzymasz na e-mail podany w formularzu.
 4. Potwierdź swoją tożsamość. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
 • za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
 • za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny),
 • osobiście w każdej placówce ZUS. 

Jeśli masz konto w banku, który zawarł z ZUS porozumienie, to do rejestracji konta możesz wykorzystać serwis bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji kliknij w ikonę swojego banku. System przekieruje Cię na stronę banku, tam podaj login i hasło do bankowości elektronicznej. Gdy system przeniesie Cię na PUE, uzupełnij wymagane dane i zaakceptuj regulaminy.
 • bezpośrednio ze strony Twojego banku – kliknij w odpowiednią ikonę, wywołasz usługę ZUS dzięki której założysz konto na PUE. System przekieruje Cię na PUE, uzupełnij wymagane dane i zaakceptuj regulaminy.   

Więcej na temat rejestracji w PUE znajdziesz w ulotce: Krok po kroku. Rejestracja, logowanie i ustawienia profilu.

  Krok 1 - przygotuj się do złożenia wniosku

 1. Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenie wychowawcze na rachunek bankowy - przygotuj nr tego rachunku.
 2. Sprawdź, czy powinieneś przygotować załączniki do wniosku.

Przygotuj załączniki zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika do wniosku nie może przekroczyć 1MB.
 • Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB.
 • Możesz dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików.
 • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych, białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą być unikalne w ramach pojedynczego wniosku.
 • Format plików - .png, .jpg, .pdf
Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty - skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

  Krok 2 – logowanie na PUE ZUS

Żeby złożyć wniosek, zaloguj się na swoim profilu na PUE. Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej ZUS w części strony dot. logowania do PUE wybierz sposób logowania. Na PUE można logować się za pomocą loginu i hasła. Można także logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (certyfikatu) lub przez bankowość elektroniczną.

  Krok 3 – wypełnienie wniosku na PUE ZUS

Wniosek możesz wypełnić w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy. Znajdziesz go w zakładce „Rodzina 500+" -> Utwórz nowy wniosek w MENU po lewej stronie.

Wniosek możesz też wyszukać w zakładce Usługi lub w Dokumentach roboczych w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Wniosek przygotowaliśmy w formie intuicyjnego kreatora, co ułatwi Ci wypełnienie wniosku. Kreator uzupełni automatycznie Twoje dane osobowe i adresowe.

Kreator wniosku zawiera liczne podpowiedzi dotyczące sposobu jego wypełnienia oraz słowniki ułatwiające poprawne uzupełnienie treści (słownik organów właściwych, słownik pokrewieństwa, stanów cywilnych). Poszczególne pola są sprawdzane przez system pod kątem poprawności ich wypełnienia.

Jeśli składasz wniosek o pieniądze również na pierwsze dziecko i Ty lub członkowie Twojej rodziny osiągacie dochody, które wymagają złożenia stosownego oświadczenia - wypełnij odpowiednie sekcje elektronicznego wniosku.

Po wypełnieniu wniosku, zapisz go, a następnie wyślij. Jeżeli chcesz zachować możliwość dostępu do treści wniosku, przed jego wysłaniem, zapisz wniosek w swoim komputerze poprzez zastosowanie opcji „Eksportuj". 

  Krok 4 – podpisanie i wysłanie wniosku na PUE ZUS

Wniosek na PUE można podpisać jednym z trzech sposobów:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • profilem zaufanym ePUAP,
 • profilem PUE.

Aby podpisać wniosek profilem PUE, wystarczy kliknąć „podpisz profilem PUE". Podpisu profilem PUE nie trzeba odrębnie pozyskiwać.

Po wysłaniu wniosku na swoje konto na PUE, dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia czyli informację o przyjęciu przez ZUS przesłanego dokumentu elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane w menu "Dokumenty i wiadomości" w portalu PUE.

Po wysłaniu wniosku podgląd dokumentu oraz jego wydruk z poziomu PUE ZUS nie będzie już możliwy. Dane dotyczące wniosku i załączników zostaną usunięte niezwłocznie po wystawieniu potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek wysłany za pośrednictwem PUE ZUS zostanie przekazany za pośrednictwem systemu Emp@tia do urzędu, który zajmie się Twoją sprawą.

W ciągu kilku dni na adres e-mail, który podałeś we wniosku dostaniesz potwierdzenie (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), że Twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się Twoją sprawą. Potwierdzenie zostanie do Ciebie wysłane z adresu upo500plus@mrpips.gov.pl, a wiadomość będzie miała tytuł „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+".

Dalsze postępowanie będzie realizowane w formie pisemnej przez urząd, który zajmie się Twoją sprawą, co oznacza, że ewentualny kontakt z Tobą w sprawie wniosku nie będzie odbywał się za pośrednictwem PUE ZUS.

W związku z tym decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz listem. Jeżeli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie, to skontaktuj się z urzędem, który zajmuje się Twoją sprawą. 

Zmniejszanie rozmiarów załączników do Wniosku Rodzina 500+ 

Załączniki do wniosku nie mogą przekroczyć łącznej maksymalnej wielkości 3,5 MB.

Pobierz plik z instrukcją, jak zmniejszyć załączniki do wniosku "Rodzina 500 plus" 

Na co warto zwrócić szczególną uwagę, aby przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców?

1. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ nie pobiera za to opłat – wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! 

2. Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500+ nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji. 

3. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować – może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera!  

4. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy). 

5. Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500+ najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program.

6. Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi zaniepokojenie klienta, przed zalogowaniem do systemu transakcyjnego powinien się on upewnić, że wszedł na właściwą stronę lub skontaktować z konsultantem infolinii.

7. Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera.

8. Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty i podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis transakcyjny/stronę związaną z programem 500+ należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

9. Należy uważać na fałszywe strony oferujące możliwość składania wniosków. Jedyną i oficjalną stroną programu jest rodzina500plus.gov.pl. Dodatkowe informacje znaleźć można też na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz na portalu Obywatel.gov.pl.

10. Jednym z zagrożeń jest tzw. malware, czyli złośliwe oprogramowanie. Jak można zapobiec takiemu atakowi? Przede wszystkim należy zainstalować oprogramowanie antywirusowe oraz unikać otwierania załączników niewiadomego pochodzenia.

Cyberprzestępstwo jest karalne

Za oszustwo komputerowe może grozić nawet do 5 lat pozbawiania wolności. Mówi o tym artykuł 287 kodeksu karnego.

Jak walczyć z cyberprzestępcami?

Najprostszy sposób to wysłanie zgłoszenia na adres mailowy incydent@cert.gov.pl. Więcej informacji znajduje się na stroniecert.gov.plkliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu

Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dziecimoże otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę - wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków, które z nimi zamieszkują, oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wtedy świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat czy siostra może nadal otrzymywać wsparcie, o ile dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należy do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze może być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej, jak też innej jednostce organizacyjnej w danej gminie, np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. W składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu i wspólnie zamieszkujące dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane także są dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeżeli jej miesięczne dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie na jedno dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 r. ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł.

Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeśli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE. EOG lub Szwajcarii i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tzn. od ponad 13 lat, funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. 

500 plus a zamieszkiwanie za granicą

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Wniosek o świadczenie wychowawcze i potrzebne dokumenty

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W nowych, procedowanych obecnie, rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników.

Poniżej znajdziesz zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące świadczenia, wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (zarówno na obecny, jak i nowy okres), opracowane w oparciu o znany już i ostateczny stan prawny, uregulowany ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

I. Świadczenie wychowawcze - formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.: 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

II. Świadczenie wychowawcze - formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.: 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika