Zgoda konserwatora na wymianę okien

Pytanie:

"Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej na nową wykonaną z PCV. Konserwator wyraził zgodę wyłącznie na zamontowanie okien drewnianych, chociaż znam przykłady w innych miejscowości i innych obiektów, które znacznie bardziej zasługują na znalezienie się w rejestrze, gdzie zostały zamontowane okna plastikowe. Obecna technologia produkcji okien drewnianych w Polsce pozostawia wiele do życzenia i nie mam zamiaru wyrzucać pieniędzy w błoto. Czy w związku z tym konserwator miał prawo odmówić mi zgody na realizację robót i w jakiej formie miał mi to oznajmić - w formie pisma czy też decyzji podlegającej zaskarżeniu?"

Odpowiedź prawnika: Zgoda konserwatora na wymianę okien

 

 Jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków, to wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane wymagają zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Także inne działania wymagają zgody tego organu, przykładowo te, które mogą prowadzić do zmiany substancji lub wyglądu. Powołanie się na fakt wymiany okien w zabytkach nie wpisanych do rejestru nie ma w tym wypadku znaczenia, tym bardziej, że wspomniana zgoda konserwatora musi dotyczyć zabytków znajdujących się w rejestrze. Prace wykonywane przy zabytku mogą prowadzić tylko osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym, które dodatkowo odbyły dwa lata praktyki zawodowej lub osoby z wykształceniem średnim, które mają pięcioletnią praktykę w pracy przy zabytkach. Poza tym nadzór inwestorski i kierowanie pracami może być powierzone osobom posiadającym uprawnienia przewidziane przez prawo budowlane oraz dwuletnią praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych.

Jeżeli właściciel nie zgadza się z decyzją o odmowie wydania pozwolenia na dokonanie określonych prac, możliwe są dwa wyjścia:

  • odwołanie od decyzji składane do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji; jeśli decyzję wydano ustnie – termin biegnie od dnia ogłoszenia decyzji,
  • wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Organami właściwymi w sprawach dotyczących zabytków są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje wykonuje Generalny Konserwator Zabytków oraz wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Odwołanie od opisanej decyzji należy więc złożyć do odpowiedniego ministra, a rozpatrzy je Generalny Konserwator Zabytków.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika