Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Pytanie:

"Jeśli organ wyższej instancji uchylił decyzję organu niższej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności (na podstawie art.156 k.p.a.) innej decyzji administracyjnej, to jakie są konsekwencje takiej sytuacji i jaką teraz należy przyjąć procedurę w kwestii stwierdzenia nieważności spornej decyzji?"

Odpowiedź prawnika: Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Organ wyższego stopnia rozpatrując odwołanie może wydać następujące decyzje:

  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo
  • uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  • umarza postępowanie odwoławcze.

Wyjątkowo, organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.  Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zasadą jest, że organ odwoławczy orzeka co do istoty sprawy, a więc organ odwoławczy powinien rozstrzygnąć o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej decyzji. Jeżeli organ odwoławczy przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia, odwołujący się nie musi podejmować żadnych czynności. Sprawa zostaje przekazana z powrotem organowi pierwszej instancji, który powtórnie rozpatruje sprawę merytorycznie - a więc będzie zajmował się ponownie kwestią stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika