Wydłużenie terminu załatwienia sprawy

Pytanie:

Co mówi art. 36 paragraf 1 KPA?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Treść art. 36 paragraf 1 kpa brzmi: "O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy." Artykuł 35 kpa reguluje terminy załatwiania spraw przez organy administracji publicznej. Jeśli organ administracji publicznej nie załatwi sprawy w terminie określonym w artykule 35 KPA, to ma obowiązek poinformować o tym strony i podać jednocześnie przyczyny zwłoki, a także wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: