Skutki uchylenia decyzji administracyjnej przez WSA

Pytanie:

"WSA po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji. Jaki jest kolejny etap postępowania - czy sąd zwróci akta organowi I instancji celem ponownego rozpoznania sprawy i wydania (poprawnej) decyzji? Czy organ podejmie takie postępowanie z urzędu, czy konieczny jest jakiś wniosek skarżącego/strony?"

Odpowiedź prawnika: Skutki uchylenia decyzji administracyjnej przez WSA

W przypadku uchylenie decyzji administracyjnej przez sąd, zostaje ona usunięta z obrotu prawnego.

W związku z powyższym organ administracji publicznej, który wydał uchyloną decyzję zobowiązany jest do niezwłocznego wydania ponownej decyzji z uwzględnieniem wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (na podstawie art. 35 kpa).

Jeżeli organ administracji publicznej nie załatwi sprawy w w/w terminie, wówczas stronie służy zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Jak więc wynika z powyższego organ administracji publicznej (który wydał uchyloną decyzję) jest zobowiązany, z urzędu, do załatwienia sprawy administracyjnej do końca (z uwzględnieniem wyroku WSA).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Mike 2019-07-31 17:34:22

    WSA uchylił postanowienie o pozwoleniu na budowę. Jest więc ono nie ważne?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika