Jak złożyć online wniosek o paszport dla dziecka?

Od 31 marca 2023 r. formalności związane z wnioskowaniem o paszport dla dziecka do 12. roku życia, ale też dla osoby ubezwłasnowolnionej, będą jeszcze prostsze. Wchodzą nowe rozwiązania, wygodne dla rodziców i opiekunów osób ubezwłasnowolnionych – osób, którym trudno znaleźć czas na wizyty w urzędach. Znikają też opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu, które do tej pory były pobierane.

Ograniczenie wizyt w urzędach

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 5. roku życia, nie musisz go zabierać ze sobą do urzędu, żeby odebrać jego paszport. Dzieci w wieku od 5 do 12 lat muszą być obecne w urzędzie przy wydawaniu dokumentu, jeśli wniosek o paszport był składany online.

Porady prawne

Zgoda na wydanie paszportu dla dziecka – w zasięgu ręki

Aby uzyskać paszport dla dziecka, potrzebna jest zgoda drugiego rodzica, albo – w zależności od sytuacji – opiekuna czy kuratora dziecka. Od teraz taką zgodę będzie można wyrazić online. To duże ułatwienie, nie tylko w sytuacji, kiedy np. rodzice czy opiekunowie mieszkają w dużej odległości od siebie, ale też np. jeśli jedno z nich pracuje w takich godzinach, że nie może stawić się w urzędzie. Teraz będzie można załatwić to w każdej chwili, używając telefonu czy laptopa.

Ułatwienia dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych

Od teraz możesz online wyrazić zgodę także na wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej. To duże ułatwienie dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, których podopieczni wymagają stałej opieki.

Znikają opłaty za wyrażenie zgody na wydanie paszportu

Jak zaznaczył minister Cieszyński, do tej pory konsulaty pobierały opłatę za poświadczenie podpisu pod zgodą na paszport. - „Od dziś nie będziemy już ponosić kosztów z tego tytułu. Nawet jeśli będziemy składać wniosek w urzędzie, zostanie on zarejestrowany w nowym module i ta opłata nie będzie naliczana” – wyjaśnił.

Ważne informacje dla mieszkających za granicą

Jeśli występujesz o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 5. roku życia, cały proces do wydania paszportu może odbyć się online. Dzięki usłudze aktywowanej w listopadzie 2022 r., paszport może zostać przesłany do Ciebie do domu kurierem pod warunkiem, że jest to adres zagraniczny. Nie możesz więc wystąpić o paszport, mieszkając np. w Londynie i zamówić usługi dostarczenia dokumentu kurierem na adres np. w Warszawie.

- „Do tej pory, wyrażając zgodę na wydanie paszportu stacjonarnie (w konsulacie), musieliśmy poświadczyć podpis pod tą zgodą i za to wnosiliśmy opłatę. Dzięki nowym rozwiązaniom nie musimy już tego robić, a więc nie ponosimy dodatkowych kosztów z tego tytułu” – dodał minister.

Projekt „Rozwój Systemów Rejestrów Państwowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług  publicznych”.

Jak wyrazić zgodę na wydanie paszportu?

Aby uzyskać paszport dla dziecka lub podopiecznego, potrzebna jest zgoda drugiego opiekuna, który nie składa wniosku o paszport. Chcesz wyrazić zgodę jako drugi opiekun? Można to zrobić przez Internet lub w urzędzie.

Na czym to polega?

 Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego, potrzebna jest zgoda matki, ojca, drugiego opiekuna prawnego lub kuratora.

Zgoda nie jest wymagana, jeśli matka lub ojciec: 

 • są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • mają zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu;
 • nie są ze sobą zgodni lub nie można uzyskać zgody jednego z nich.

W powyższych sytuacjach zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. 

Kto wyraża zgodę?

Matka, ojciec, drugi opiekun prawny lub kurator.

Co trzeba przygotować przy załatwianiu online?

Potrzebne będą:

 • dane do logowania do profilu zaufanego. Możesz też użyć e-dowodu, jeśli masz w nim certyfikat podpisu osobistego;
 • jeżeli wyrażasz zgodę jako kurator lub drugi opiekun prawny – dokument, który potwierdza twoje uprawnienie, na przykład orzeczenie sądu lub dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem prawnym;
 • jeśli władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu –  dokument określający zakres władzy rodzicielskiej;
 • jeżeli to konieczne – orzeczenie sądu rodzinnego. 

Jeśli w rejestrze PESEL przy danych twojego dziecka jest wpisany twój numer PESEL, dane dziecka wypełnią się automatycznie.

Co należy zrobić online?

 1. Kliknij przycisk "Wyraź zgodę", który znajduje się u góry.
 2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl.Wybierz sposób logowania.
 3. Przygotuj potrzebne dokumenty. 
 4. Wypełnij formularz.
 5. Po jego wypełnieniu system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. Sprawdź dane w formularzu i podpisz go. 

Możesz podpisać formularz za pomocą:

 • profilu zaufanego,
 • e-dowodu,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

Co trzeba przygotować załatwiając tę sprawę w urzędzie?

Potrzebne będą:

 • formularz (jeśli wysyłasz dokumenty pocztą – wypełniony formularz wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu): zgoda na wydanie paszportu dla dziecka lub podopiecznego;
 • dokument tożsamości,
 • jeśli wyrażasz zgodę jako kurator lub drugi opiekun prawny – dokument, który potwierdza twoje uprawnienia, na przykład orzeczenie sądu lub dokument, który potwierdza, że jesteś opiekunem prawnym;
 • jeżeli władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu – dokument określający zakres władzy rodzicielskiej;
 • jeśli to konieczne – orzeczenie sądu rodzinnego. 

Co trzeba zrobić załatwiając sprawę w urzędzie?

Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. 

Złóż dokumenty w urzędzie. 

Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą – dołącz wypełniony formularz z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Gdzie złożyć zgodę?

 • W Polsce – w dowolnym urzędzie paszportowym. Zobacz listę punktów paszportowych w Polsce.
 • Za granicą – informację znajdziesz na stronie internetowej polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz złożyć zgodę. Jeśli nie znajdziesz informacji na stronie internetowej, skontaktuj się z konsulatem osobiście, mailowo lub telefonicznie. 

Kiedy wyrazić zgodę?

Możesz to zrobić zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku o paszport dla dziecka lub podopiecznego.

Ile trzeba czekać?

Jeśli chcesz sprawdzić status wyrażonej zgody, możesz skorzystać z usługi Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2023 poz. 410).A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika