Przekazanie sprawy właściwemu organowi

Pytanie:

"Czy postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości (art. 65 kpa) powinno być wydane wobec organu właściwego i jedynie przesłane do wiadomości wnoszącego sprawę, czy też należy wydać je w stosunku do wnoszącego, odczekać 7 dni na to ,aby mógł je zażalić i zwykłym pismem po upływie tego terminu przekazać sprawę organowi właściwemu? Kto powinien być stroną takiego postanowienia - organ właściwy, czy też osoba, która wnosi sprawę?"

Odpowiedź prawnika: Przekazanie sprawy właściwemu organowi

Przekazanie sprawy organowi właściwemu następuje w formie postanowienia, które powinno zostać doręczone stronie na piśmie, gdyż przysługuje jej od niego zażalenie.

Postanowienie powinno zawierać oznaczenie organu administracji państwowej i strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, osnowę i datę postanowienia oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego. Nie wystarcza, gdy strona otrzymuje od organu administracji zawiadomienie o wydaniu postanowienia. To postanowienie musi być jej doręczone. Gdy na postanowienie służy stronie zażalenie, postanowienie powinno zawierać ponadto zwięzłe uzasadnienie oraz pouczenie o trybie wniesienia zażalenia. Samo postanowienie wystarcza więc do przekazania sprawy i przekazanie to następuje bez siedmiodniowej przerwy w postępowaniu. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje bowiem wykonania postanowienia. Jednakże organ administracji państwowej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione. Postępowanie może się więc toczyć bezpośrednio po przekazaniu sprawy, co nie przeszkadza w złożeniu zażalenia przez stronę. Postanowienie jest władczym aktem organu administracji o charakterze indywidualnym. Postanowienie może dotyczyć zarówno stron, jak i innych uczestników postępowania, jak np. postanowienie o ukaraniu grzywną świadka lub biegłego. W tym sensie można wiec powiedzieć, że “stroną” postanowienia o przekazaniu jest strona postępowania administracyjnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika