Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Pytanie:

Czy miejsce zameldowania jest jakoś powiązane z prawem do lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem nakładanym na obywateli przez prawo administracyjne. Jest to obowiązek o charakterze ewidencyjnym. Nie jest więc to instytucja związana z określoną nieruchomością. Nie ma ona charakteru ograniczonego prawa rzeczowego.
W związku z tym meldunek nie daje żadnego tytułu do przebywania w danym lokalu - jest tylko informacją o tym, gdzie obywatel przebywa z zamiarem stałego pobytu lub z zamiarem czasowego pobytu (art. 4 i n. u.e.l.d.o.). Tym bardziej nie ogranicza sprzedaży lokalu.
Podobnie wymeldowanie jest obowiązkiem osoby, która zmienia miejsce pobytu stałego lub czasowego. Czynność ta nie jest więc w żaden sposób zależna od właściciela lokalu, w którym dana osoba przebywała poprzednio.
Podsumowując obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem informacyjnym obywatela wobec
Państwa. Nie daje więc żadnych praw (także do rzeczy) zameldowanemu wobec osób trzecich.
Zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma
na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: