Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Pytanie:

"Czy miejsce zameldowania jest jakoś powiązane z prawem do lokalu?"

Odpowiedź prawnika: Miejsce zameldowania a prawo własności do nieruchomości

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem nakładanym na obywateli przez prawo administracyjne. Jest to obowiązek o charakterze ewidencyjnym. Nie jest więc to instytucja związana z określoną nieruchomością. Nie ma ona charakteru ograniczonego prawa rzeczowego.
W związku z tym meldunek nie daje żadnego tytułu do przebywania w danym lokalu - jest tylko informacją o tym, gdzie obywatel przebywa z zamiarem stałego pobytu lub z zamiarem czasowego pobytu (art. 4 i n. u.e.l.d.o.). Tym bardziej nie ogranicza sprzedaży lokalu.
Podobnie wymeldowanie jest obowiązkiem osoby, która zmienia miejsce pobytu stałego lub czasowego. Czynność ta nie jest więc w żaden sposób zależna od właściciela lokalu, w którym dana osoba przebywała poprzednio.
Podsumowując obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem informacyjnym obywatela wobec
Państwa. Nie daje więc żadnych praw (także do rzeczy) zameldowanemu wobec osób trzecich.
Zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma
na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ewa 2022-08-23 06:41:39

    Syn współwłaściciela twierdzi, że ma prawa jak jego ojciec, czyli np. chce umieścić wrak auta na wspólnej części w miejscu wydzielonym na odpad z pieca centralnego, gdyż jemu to tam pasuje, mimo, że i ja i współwłaściciel mamy wydzielone działki do wyłącznego użytku, moja jest zadbana a współwłaściciela ruina i dlatego syn jego nie chce tam sprzątnąć wiec postanowiła postawić wrak na wspólnej części o którą ja dbam tylko i ponoszę w związku z tym koszty. Pytanie czy może to zrobić bez mojej zgody-Pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika