Grzywna za brak meldunku

Pytanie:

Otrzymałam pracę w Warszawie. Początkowo dojeżdżałam do pracy, potem zatrzymałam się u Rodziny. Ale nie dopełniłam obowiązku zameldowania się i złożyło się na to wiele przyczyn, między innymi długotrwałe poszukiwanie miejsca do wynajęcia, potem choroba nowotworowa. Ile musiałabym zapłacić grzywny za nie zameldowanie się w Warszawie? Ile wynosi grzywna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 56 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wykroczenia przeciwko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. ). Z kolei na podstawie art. 147 kodeksu wykroczeń, kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

 1. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
 2. jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd;
 3. ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że kodeks wykroczeń stanowi inaczej (art. 24 § 1 kodeksu wykroczeń).

Jak więc wynika z powyższego ostateczna wysokość grzywny zostanie określona przez sąd (oczywiście w granicach wyznaczonych przez kodeks wykroczeń), który powinien ustalić taką kwotę, która będzie wystarczająca aby skazany nie popełnił już więcej takiego lub innego wykroczenia czy też przestępstwa. Kwota grzywny będzie również uzależniona od możliwości materialnych i finansowych skazanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Paweł Sorokin

20.1.2010 19:17:51

Re: Grzywna za brak meldunku

Dzień dobry! Jestem cudzozemcem. Cekawi mnie czy ten artykól (opisany w odpowedzi) tak samo równieżjest ważny i dla cudzozemców (nie obywatel Unii Europejskej). Dzękuje zgory Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • E-meldunek - czyli jak wypełnić obowiązek meldunkowy z domu?

  Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może przyjechałeś lub wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek. Każdy, kto mieszka (...)

 • E-meldunek

  W razie zmiany miejsca zamieszkania bądź powrotu z zagranicy i braku meldunku w Polsce, nie trzeba już iść do urzędu. Można zameldować się przez Internet.

 • Oświadczenie woli - Co to jest i kiedy oświadczenie woli jest nieważne?

  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie (...)

 • Jak zameldować się w nowym miejscu przez Internet?

  Gdy ktoś postanowi zmienić miejsce zamieszkania, powinien pamiętać, że nie musi iść do urzędu, aby się wymeldować. Przez Internet może też zameldować się w nowym miejscu.

 • Obowiązek meldunkowy pozostaje

  Pozostawiając obowiązek meldunkowy, zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności (...)

NA SKÓTY