Zameldowanie w domku letniskowym

Pytanie:

"Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). Żaden z domów zlokalizowanych na tym terenie nie ma fizycznego adresu (lokalizację określa się na podstawie nazwy osiedla oraz numeru działki wg ewidencjii gruntów). Ponieważ na tym osiedlu już około kilkunastu osób zamieszkuje w sposób ciągły chciały by się również w tych domkach zameldować. Urząd Gminy odmawia jednak tego - twierdząc że jest to niezgodne z przepisami - czy ma rację oraz czy istnieje jakaś droga umożliwiająca to. "

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie w domku letniskowym

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej według art. 25 kc jest zaś miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, i na prawną konstrukcję tego pojęcia składają się dwa elementy, które muszą występować łącznie: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości (oznaczalnej w sensie administracyjnym) oraz wola, zamiar stałego pobytu. O stałości pobytu na danym terytorium decyduje przede wszystkim takie przebywanie, które ma na celu założenie tam ośrodka osobistych i majątkowych interesów. W przedstawionym stanie faktycznym kluczowym jak się wydaje problemem jest rozstrzygnięcie czy brak adresu (tj. nazwy ulicy i numeru domu) może stanowić okoliczność wyłączającą dopuszczalność zameldowania się w domach o których mowa w pytaniu. W kwestii podobnej wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 16 kwietnia 1993 r. (V SA 2459/92 ). Stwierdził on mianowicie, że przepisy ustawy nie uzależniają dopełnienia obowiązku meldunkowego polegającego na zameldowaniu od faktu uprzedniego nadania nazwy ulicy. Wyjaśnienie pojęcia "oznaczony adres"; zawiera § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. 1984 r. Nr 32 poz. 176), zgodnie z którym adres określa się przez podanie: w miastach - nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu (pomieszczenia), a ponadto w miastach nie będących siedzibą władz wojewódzkich - nazwy województwa; w gminach - nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu (pomieszczenia), nazwy gminy i województwa. Dane te podaje się wraz z innymi wymienionymi w § 7 ust. 1 rozporządzenia przez wypełnienie i podpisanie formularza "zgłoszenie pobytu stałego"; . W myśl § 8 rozporządzenia jedynie nieprzedstawienie przez osobę zgłaszającą pobyt stały potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie, powoduje, że osoba ta może być zameldowana tylko na pobyt czasowy do 2 miesięcy, jeżeli w tym lokalu (pomieszczeniu) przebywa. Skoro zatem Pan/Pani faktycznie przebywa co najmniej od 8 lat w stanowiącej własność nieruchomości, a więc w określonej miejscowości (oznaczalnej w sensie administracyjnym), co w tej sprawie nie jest kwestionowane przez organy meldunkowe, i zamieszkanie swoje wiąże z zamiarem stałego pobytu, to decyzja o odmowie zameldowania z tej tylko przyczyny, że nie nadano nazwy ulicy, przy której położona jest sporna nieruchomość, nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Wyjściem w takiej sytuacji winno być zgłoszenie odwołania od decyzji gminy, a później ewnetualna skarga do NSA.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • marek 2016-07-27 18:38:16

  Ludzie ale po co Wam adres stałego zameldowania? Pracując podajecie adres do korespondencji dla urzędu skarbowego. Może to być adres skrytki pocztowej lub adres urządu pocztowego a wista. Zreszą za dwa lata obowiązek meldunkowy zostaje zniesiony.

 • ewa 2015-11-03 19:03:38

  czy moge zameldowac swojego przyjaciela w domku letniskowym nalezacy do mnie dzialka z domkiem posiada ksiege wieczysta

 • Adrian 2013-08-14 23:12:14

  Witam, Chciałbym kupić domek letniskowy-rekreacyjny całoroczny i chciałbym być w nim zameldowany. Gdzie mogę się o to ubiegać? Proszę o pomoc bo niewiem co robić.

 • Ewelina 2013-08-08 13:29:26

  witam.Mamy zamiar kupić z mężem domek letniskowy na działce rekreacyjnej.Chcielibyśmy po kupnie zameldować się tam.Jakie warunki muszą być spełnione aby było to możliwe?Bardzo proszę o szczegółowe informacje.Z góry dziękuję.

 • Ewa 2013-02-01 03:14:08

  Witam,mamy mieszkanie spółdzielczo-własnościowe ,które planujemy sprzedać i jednocześnie kupić domek rekreacyjny o pow 70m2-czy możemy tam mieszkać cały rok i czy będziemy mogli się zameldować pod tym adresem??Bardzo proszę o pomoc,mamy syna który chodzi do szkoły,mąż pracuje a przecież bez zameldowania nie można funkcjonować!!Proszę pomóżcie!!

 • Hanna 2012-08-11 21:25:27

  proszę o poradę mamy mieszkanie prezydialne(komunalne) jak również posiadamy domek letniskowy złożyliśmy podanie do urzędu miasta o wykup mieszkania i dostaliśmy odmowną decyzję ponieważ w uzasadnieniu stwierdzona iż posiadamy wg. urzędu miasta nie budynek letniskowy a mieszkalny ,zaznaczam iż faktycznie jest on duży (pow.150 m), płacimy podatki jako domek letniskowy i ubiegając się o rozbudowę jego ze starostwa mamy również decyzję że figuruje on jako dom letniskowy .Czy urząd miasta w związku z tym miał prawo odmówić nam prawa nabycia lokalu mieszkalnego .Dom letniskowy zaś należy do gminy ,i czy mają prawo odebrać mi mieszkanie i pozbawić nas meldunku .Proszę o pomoc !!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika