Zameldowanie stałe i czasowe

Pytanie:

Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Zatem opuszczając miejsce pobytu stałego z zamiarem zameldowania się na pobyt czasowy, osoba obowiązana jest wymeldować się z miejsca pobytu stałego.

Ponadto osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Okolicznościami wskazującymi na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności: 1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, 3) odbywanie czynnej służby wojskowej, 4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Ewa Juchnniewicz

23.10.2016 13:10:45

Re: Zameldowanie stałe i czasowe

Wynajmuję mieszkanie rodzinie z Białorusi już od 5 lat, co roku melduję ich czasowo w moim mieszkaniu które im wynajmuję bo potrzebują tego meldunku do przedłużania swoich wiz. Czy moge tak corocznie ich meldować czy nic mi nie grozi że za parę lat przejmą moje mieszkanie. Na nich są zgłoszone rachunki za gaz i prąd.

ireneusz

20.5.2015 8:12:32

Re: Zameldowanie stałe i czasowe

urzędnik stwierdził że onmoże wymeldować tylko nieboszczyka ,wstyd na takie barachło w urzędach rzeczypospolitej złodziei

Maria

10.7.2013 12:34:47

Re: Zameldowanie stałe i czasowe

Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: