Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Pytanie:

"Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?"

Odpowiedź prawnika: Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Zatem opuszczając miejsce pobytu stałego z zamiarem zameldowania się na pobyt czasowy, osoba obowiązana jest wymeldować się z miejsca pobytu stałego.

Ponadto osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące jest obowiązana zameldować się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Okolicznościami wskazującymi na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w szczególności: 1) wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, 2) pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, 3) odbywanie czynnej służby wojskowej, 4) pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ewa Juchnniewicz 2018-10-23 13:10:45

    Wynajmuję mieszkanie rodzinie z Białorusi już od 5 lat, co roku melduję ich czasowo w moim mieszkaniu które im wynajmuję bo potrzebują tego meldunku do przedłużania swoich wiz. Czy moge tak corocznie ich meldować czy nic mi nie grozi że za parę lat przejmą moje mieszkanie. Na nich są zgłoszone rachunki za gaz i prąd.

  • ireneusz 2017-05-20 08:12:32

    urzędnik stwierdził że onmoże wymeldować tylko nieboszczyka ,wstyd na takie barachło w urzędach rzeczypospolitej złodziei

  • Maria 2015-07-10 12:34:47

    Czy mając zameldowanie czasowe trzeba wymeldować się ze stałego miejsca zameldowania?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika