Tymczasowe aresztowanie a wymeldowanie

Pytanie:

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił mieszkanie, jednak się nie wymeldował. Złożyłam wniosek do Urzędu o jego wymeldowanie "z urzędu". Mam jednak obawy, że "mój" lokator przebywa w areszcie. Czy urząd wymelduje osobę (w sytuacji opisanej we wczorajszym zapytaniu), która przebywa w areszcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego lub czasowego pobytu trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Opuszczenie lokalu zachodzi wówczas, gdy osoba w nim zameldowana nie przebywa w nim fizycznie, a ponadto ma zamiar opuszczenia go -zrywa z nim związki, przenosi swoje interesy osobiste i majątkowe w inne miejsce. Powinno być zatem dobrowolne. Ustalenie, czy do tego doszło, wymaga oparcia się na okolicznościach obiektywnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 133/06). Takimi okolicznościami mogą być przebywanie w mieszkaniu, nocowanie w nim, posiadanie w nim rzeczy codziennego użytku (wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 2451/06).

W orzecznictwie przyjmuje się konsekwentnie, że tymczasowe aresztowanie nie stanowi dobrowolnego opuszczenia stałego miejsca pobytu (wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2006, sygn. akt IV SA/Wa 1608/06). Jeżeli jednak w opisanej w pytaniu sytuacji do dobrowolnego opuszczenia lokalu doszło przed tymczasowym aresztowaniem, istnieją podstawy do wydania decyzji o wymeldowaniu. Organ gminy, prowadząc postępowanie, będzie musiał jednak ustalić te okoliczności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY