e-prawnik.pl Porady prawne

Pozbawienie wolności a zameldowanie

Pytanie:

W jakim miejscu powinna być zameldowana osoba pozbawiona wolności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozbawienie wolności a zameldowanie

13.4.2012

Orzecznictwo analizowało również sytuacje osoby przebywającej w zakładzie karnym, gdzie stwierdzono: „Niesporna w sprawie jest okoliczność, że skarżący opuścił dotychczasowe miejsce zamieszkania w związku z aresztowaniem i pobytem w zakładach karnych. Jak wyżej wywiedziono, pojęcie pobytu stałego tworzą dwie przesłanki -nie tylko faktyczne przebywanie, ale i wola stałego przebywania w określonym miejscu. (…) Pozbawienie wolności i umieszczenie np. w zakładzie karnym czy też areszcie śledczym, rodzi obowiązek zameldowania na pobyt czasowy osoby pozbawionej wolności w miejscu odosobnienia, niezależnie od czasokresu pobytu w tym miejscu (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Fakt pozbawienia wolności nie stanowi natomiast ustawowej przesłanki do wymeldowania z pobytu stałego, mimo że w czasie odosobnienia osoba pozbawiona wolności nie zamieszkuje w lokalu stanowiącym jej miejsce stałego pobytu.”

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ