Jakie świadczenia finansowe przysługują kombatantom i osobom represjonowanym?

Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotkliwie dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu milionów ludzi, którzy obecnie oczekują różnych form zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Mając to na względzie, w polskim prawie przyjęto zasadę, że świadczenia na rzecz osób poszkodowanych w czasie wojnyoraz w okresie powojennym przysługują przede wszystkim ofiarom najcięższych represji – jako wyraz solidaryzmu z nimi.

Świadczenia finansowe

Wobec powyższego przysługują im określone świadczenia finansowe takie jak:

  • dodatek kombatancki – w wysokości dodatku pielęgnacyjnego przysługuje kombatantom lub ofiarom represji,
  • dodatek kompensacyjny – przysługuje kombatantom lub ofiarom represji, wdowie lub wdowcowi po kombatancie lub ofierze represji,
  • ryczałt energetyczny – przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym, a także żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, wdowom lub wdowcom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
Porady prawne

  • dodatek za tajne nauczanie – w wysokości dodatku pielęgnacyjnego przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska,
  • świadczenie dla osób deportowanych – przysługuje osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR dotyczy osób, które podlegały represjom,
  • świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych – przysługuje obywatelom polskim, którzy posiadają stałe miejsce zamieszania w Rzeczypospolitej Polskiej i nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznali naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych - przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych lub żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i którzy zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach lub żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959,
  • świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych – przysługuje osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoby uprawnione do świadczeń

Osoby uprawnione do świadczeń, które są ustalane na podstawie decyzji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych to między innymi: kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, osoby będące cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, żołnierze zastępczej służby wojskowej, żołnierze górnicy i działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na podst. www.gov.pl/web/rodzina


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika