Ujawnienie zmiany siedziby spółki z o.o. w KRS

Pytanie:

"Spółka z o.o. zmienia adres siedziby - ulicę, na której znajduje się biuro firmy. Miasto działania pozostaje bez zmian. Na jakim formularzu to zgłosić?"

Odpowiedź prawnika: Ujawnienie zmiany siedziby spółki z o.o. w KRS

Poniższa odpowiedź została poczyniona w oparciu o założenie, że zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany umowy spółki.

Wnioskodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością winna ujawnić zmianę swojej siedziby w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu winna ona złożyć formularz KRS-Z3, wprowadzając stosowne zmiany w Części C, Rubryce C3, polach od 33 do 41. Reguła ta dotyczy jedynie sytuacji, kiedy zmianie ulega siedziba spółki. Jeżeli spółka zmienia jedynie swój adres, bez zmiany siedziby, wypełnić należy jedynie pola od 37 do 41. W sytuacji zaś, gdy zmianie ulega adres oddziału spółki, należy złożyć formularz KRS-Z3 wraz z załącznikiem w postaci KRS-ZA - Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne. Wniosek winien być należycie opłacony - opłata sądowa wyniesie 400 zł + 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika