Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu lub uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają takiego planu – raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tzw. wstępne ogłoszenie informacyjne. Dotyczyć ma ono planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, których wartość w przypadku zamówień na roboty budowlane przekracza równowartość 5.000.000 euro, a w przypadku dostaw lub usług - 750.000 euro. Ogłoszenie sporządzone na formularzu "FS-1", którego wzór określa rozporządzenie Rady, przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE, natomiast Prezesowi Urzędu przekazuje się ogłoszenie na formularzu "FS-2" określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wstępne ogłoszenie informacyjne - pobierz dokument


image

Wstępne ogłoszenie informacyjne - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika