e-prawnik.pl Porady prawne

Postanowienie wstępne

Pytanie:

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego ? Jakie są różnice w postępowaniu sądu w zależności od rodzaju wniosku ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postanowienie wstępne

9.1.2014

Postanowienia wstępne samodzielnie rozstrzygają zagadnienia sporne, które mają decydujące znaczenie dla sprawy głównej, bez konieczności wstępowania na drogę procesu. I tak zgodnie z art. 618 § 1 k.p.c. w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. Postanowienie wstępne może być również wydane w sytuacji sporu o istnienie uprawnienia do żądania działu spadku, jak również w razie sporu między współspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot należy do spadku (art. 685 k.p.c.). Co do zasady każdemu spadkobiercy przysługuje prawo do żądania działu spadku. Jeśli jednak doszło do zawarcia umowy o dział spadku, na tle tej umowy może powstać spór np. co do jej ważności czy treści. W razie ujawnienia się takiego sporu w toku postępowania o dział spadku , sąd może rozstrzygnąć w tym przedmiocie właśnie w postanowieniu wstępnym.

Postanowienia częściowe wydawane są w przypadku, jeśli tylko część sprawy nadaje się do merytorycznego rozstrzygnięcia i można orzec oddzielnie o pewnych żądaniach. Należy jednak pamiętać, iż jeśli wydane zostanie postanowienie częściowe np. w sprawie o podział majątku, które obejmuje tylko część składników tego majątku, konieczne będzie następnie wydanie postanowienia końcowego co do pozostałych jego składników. Ponadto, tak jak w przypadku wyroku częściowego, postanowienie częściowe korzysta z tzw. powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.). Oznacza to, iż w tym samym przedmiocie oraz między tymi samymi stronami nie można skutecznie wszcząć postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ